Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Arménie (2012)

Skalní klášter Geghard

Facebook Twitter
fotografie AR7d03 (č. 898)
Uvnitř zdí kláštera Geghard, který se nachází v údolí horního toku říčky Azat.
fotografie AR7d05 (č. 899)
Trocha osvěžení neuškodí.
fotografie AR7d12 (č. 900)
fotografie AR7d02 (č. 901)
Klášter Geghard je klášter ve skalách. Mnohé z jeho svatyní jsou přírodní, nebo uměle vytesané jeskyně hluboko ve skále.
fotografie AR7d06 (č. 902)
Vida. Armén s ovcí. Bude ji snad obětovat Pánu Bohu? V životě Arménské apoštolské církve se takové oběti praktikují.
fotografie AR7d17 (č. 903)
Ve skalách jsou tu jeskyně, svatyně i zabudované chačkaty.
fotografie AR7d07 (č. 904)
Původní název kláštera zněl Ayravank, což znamená něco jako "Klášter jeskyně".
fotografie AR7d69 (č. 905)
Pítko na nádvoří kláštera.
fotografie AR7d09 (č. 906)
Soustředěni okolo našich průvodkyň si vyslechneme nějaké informace o klášteře Geghard.
fotografie AR7d04 (č. 907)
Ústřední svatostánek Panny Marie a vstupní síň zvenčí.
fotografie AR7d11 (č. 908)
Chačkary nechybí ani na nádvoří.
fotografie AR7d13 (č. 909)
Vchod do kostela Panny Marie je zavřený. Ale můžeme se dovnitř dostat jinudy.
fotografie AR7d68 (č. 910)
Okno nad vchodem do kostelíka opatřené kovovým křížem.
fotografie AR7d15 (č. 911)
Kamenné zdobení oblouku vstupního portálu.
fotografie AR7d16 (č. 912)
Možná kamenný bažant. Anebo úplně jiná slepice. Možná to tam píšou.
fotografie AR7d14 (č. 913)
Vyřezávané vstupní dveře a ozdobný kamenný portál pěkně v celku.
fotografie AR7d66 (č. 914)
Věžička zvonice u kostela Panny Marie.
fotografie AR7d67 (č. 915)
I kostelík Panny Marie kláštera Geghard má v půdorysu tvar kříže.
fotografie AR7d18 (č. 916)
Do vnitřních prostor ke svatostánkům vcházíme chodbou vytesanou ve skále.
fotografie AR7d20 (č. 917)
Jsme v jeskyni nebo v kostele? Celá tahle místnost je kompletně vytesaná do skály.
fotografie AR7d21 (č. 918)
I tenhle kamenný sloup s křížem je vytesaný ze skály. Přemýšlím, jestli se mu dá taky říkat chačkar.
fotografie AR7d22 (č. 919)
Červené nápisy na sloupu jsou provedeny barvou vyráběnou z jakýchsi brouků.
fotografie AR7d24 (č. 920)
Od arménské průvodkyně Mariny se dozvídáme nějaké další informace o klášteře Geghard.
fotografie AR7d25 (č. 921)
Otvor v kupoli skalní kaple, taky vytesaný přímo ve skále.
fotografie AR7d26 (č. 922)
Prostory dvou zdejších kaplí jsou vytesané hluboko do skály.
fotografie AR7d27 (č. 923)
Stěny do skal tesaných místností mají i vytesané chačkary. Červená barva je taky z broučků.
fotografie AR7d30 (č. 924)
Kamenný skalní výklenek.
fotografie AR7d28 (č. 925)
Sloup ve skalní síni, v pozadí na stěně chačkary.
fotografie AR7d32 (č. 926)
Další sloupová síň, a chod vedoucí do kostela Panny Marie.
fotografie AR7d34 (č. 927)
Sloupová síň u kostela disponuje větším prostorem, než samotný kostel.
fotografie AR7d35 (č. 928)
Síň a několik svíčkovišť.
fotografie AR7d37 (č. 929)
Svíčkoviště jsou i ve skalní síni.
fotografie AR7d39 (č. 930)
V téhle místnosti v zadní části skalních prostor byla úplná tma a svítilo tu jen těch několik svíček. Jsem sám překvapený, že se tahle fotografie bez blesku vůbec podařila.
fotografie AR7d40 (č. 931)
Tenhle kříž ve tmavém výklenku jsem už musel fotit s bleskem. A kdybych ho nevyfotil, ani bych ho neviděl.
fotografie AR7d44 (č. 932)
V nejzadnější části jeskynního chrámu je posvátný pramen vody. Napít se ze zdejšího pramene znamená prodloužit si mládí, což se těm mladým z našich řad jistojistě hodí.
fotografie AR7d45 (č. 933)
Já mám mládí dávno v trapu a tak se napiju jen opatrně, aby svatá voda na mě nezapůsobila zcela nesvatě.
fotografie AR7d47 (č. 934)
Velká sloupová síň před kostelem Panny Marie a sluneční paprsek pronikající dovnitř.
fotografie AR7d48 (č. 935)
Most přes řeku Azat za klášterem.
fotografie AR7d49 (č. 936)
fotografie AR7d50 (č. 937)
Řečiště na horním toku řeky Azat je divoké a plné velkých kamenů.
fotografie AR7d51 (č. 938)
Roklina okolo kláštera Geghard je dosti hluboká.
fotografie AR7d52 (č. 939)
Klášter Geghard fotografovaný z mostu.
fotografie AR7d56 (č. 940)
Vnější klášterní zeď a chodník vedoucí pod klášterem.
fotografie AR7d55 (č. 941)
Srocení motýlků na chodníku. Asi mají nějakou schůzi.
fotografie AR7d57 (č. 942)
Zadní branka kláštera Geghard vedoucí k mostu přes řeku.
fotografie AR7d10 (č. 943)
Skály jsou všude okolo. V klášteře i vysoko nad ním.
fotografie AR7d58 (č. 944)
fotografie AR7d08 (č. 945)
Chačkary okolo malé skalní jeskyňky.
fotografie AR7d59 (č. 946)
Schody vedoucí nahoru a samozřejmě taky dolů jsou notně vyšlapané.
fotografie AR7d60 (č. 947)
Fotografuje tu každý. Geghard je asi nejzajímavější a nejpůsobivější ze všech arménských klášterů, které jsme navštívili.
fotografie AR7d62 (č. 948)
Kostel Panny Marie a jeho věž při pohledu ze skal.
fotografie AR7d63 (č. 949)
Výklenek v jedné z maličkých jeskyní.
fotografie AR7d65 (č. 950)
Chačkar vsazený do skalní stěny.
fotografie AR7d64 (č. 951)
Skála s chačkary.
fotografie AR7d70 (č. 952)
Prodavač květinových věnečků u parkoviště pod klášterem.

TEPNET.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3