FotoZOO - Lubomír Prause

Úvod k FotoZOO

čeština

latina

Facebook Twitter Google+

Fotografická ZOO, aneb život z celého světa (včetně říše rostlin a hub)

poslední aktualizace: 13.7.2017
Rád vás vítám na stránkách mojí webové FotoZOO, kam jste se právě dostali. Najdete v ní zpracované a tvarově i jinak upravené fotografie mnoha druhů různých živočichů, které jsem někdy někde s některým svým fotoaparátem, starším či novějším, potkal. Je to tedy jakási moje fotografická zoologická zahrada se zvířaty z různých zemí světa a také z některých zoologických zahrad. A protože i v opravdových zoologických zahradách nejsou jenom zvířata, ale většina z nich mívá parkovou úpravu s různými rostlinami a stromy, přidal jsem i já k živočichům v mé FotoZOO nějaké fotografie z rostlinné říše. Rostliny jsou přece také živé organismy. I ony patří neodmyslitelně k životu na naší krásné a jedinečné planetě. Jednou z částí téhle FotoZOO je tedy tak trochu i fotografická botanická zahrada, nebo chcete-li, můžeme to nazvat Fotoherbář. O nějakých základních, obecných či technických věcech a taky o důvodech, které mě dovedly k vytvoření těchto stránek, si můžete něco málo přečíst na stránce o FotoZOO na mých osobních stránkách.
V mojí webové FotoZOO se samozřejmě objevují jen takové druhy živočichů a rostlin, které jsem schopen určit z hlediska druhu. I proto bylo zpočátku mezi rostlinami zařazeno méně fotografií. Jednak mě fotografované rostlinky musí něčím zaujmout a jednak je musím taky určit. A určit správně nějakou rostlinu je pro mne obvykle mnohem a mnohem obtížnější, než v případě živočichů. Ale protože se stále učím, tak i různých rostlinek, stromů a květinek ve FotoZOO časem docela přibylo. Přiznávám, že s určením některých druhů, zejména z rostlinné říše, mi hodně pomohlo mnoho mých známých a kamarádů nebo také různí odborníci a specialisté, které jsem požádal o pomoc, převážně za pomoci Internetu. Každopádně ale většinu zde prezentovaných živočišných druhů jsem se snažil určit docela sám. Stalo se samozřejmě, že jsem se zmýlil, že mi někteří odborníci moje určení opravili. Ne všechno vždycky správně pochopím a pak... O čempak se dá dnes říci, že je stoprocentně jisté? Faktem ale je, že při určování druhů jsem se zase nemýlil moc často a pokud nejsem opravdu hodně přesvědčený o správném určení, raději do FotoZOO fotografii vůbec neumístím. Všem, kteří mi tedy s jakoukoli identifikací druhů živočichů či rostlin pomohli, chci na tomto místě velmi poděkovat. Protože jsem v oblasti biologie opravdu jen zvídavý a ryzí amatér, může se ve FotoZOO přes veškerou moji snahu pochopitelně najít i nějaká chybička, omyl, nebo překlep. Pokud na něco takového přijdete, dejte mi to prosím vědět prostřednictvím některého z kontaktů, které najdete na mých osobních stránkách. Za každou takovou pomoc vám už předem moc děkuju.
Jednotlivé druhy živočichů a rostlin v mojí FotoZOO nerozděluju přesně a důsledně podle jejich taxonomického zařazení, tedy podle tříd, čeledí či řádů. Pro svoje rozdělení používám rozličné taxonomické úrovně a jednotlivé druhy rozděluji do různých skupin tak, jak se mi to hodí z hlediska přehlednosti a počtu druhů v té které skupině. Někdy je tedy onou skupinou čeleď, jindy řád, podřád či cokoliv dalšího. Pro určitou skupinu druhů také výjimečně uvádím třeba starší název, nebo mohu do některých skupin zařadit i druhy, které do ní bývaly řazeny v dřívější době. ukázková fotografie Činím tak především proto, aby oněch skupin nebylo příliš mnoho a aby v nich často nezbyl třeba jenom jeden či dva druhy. Moje rozdělení druhů do skupin tedy rozhodně neberte nijak přesně a doslova. Přesné biologické zařazení je navíc velmi ošidná věc. Systémů rozdělení druhů bývá několik a musím si proto některý z nich vybrat. Vždycky volím takový, jehož skupiny se mi pro moje rozdělení hodí a může být, že jednou je to rozdělení takové a podruhé zase makové. V případě skupin je tak asi vždy rozhodující latinský název, který by měl být jednoznačný. Měl by, ale taky to tak vždycky nemusí být. Také se u mnoha druhů často stává, že se podle různých zdrojů zařazují různě. Ne všechno je zkrátka jednoznačné a také různí odborníci mívají na některé věci dosti odlišné názory. Mnohé se rovněž mění s časem, jak postupuje vědecké zkoumání příbuznosti druhů podle prováděných analýz DNA. Tudíž se leckdy o přesnosti či správnosti zařazení dá jen těžko uvažovat, bývá-li předmětem polemik i mezi samotnými biology a odborníky.
Pokud je některý druh známý pod místním, domorodým či lidovým názvem, je takové alternativní jméno uvedeno v závorkách. Taky musím poznamenat, že je-li to možné určit nebo nějak rozpoznat, rozlišuji v mojí FotoZOO také případné poddruhy, variety či formy. U nich neuvádím v biologii jinak obvyklou zkratku "subsp.", "var." a podobně. Latinský název každopádně, a někdy i český, se v takovém případě jednoduše skládají ze tří položek: rod, druh a podruh. Pokud vás biologická taxonomie některého z fotografovaných druhů zajímá přesně, podívejte na jiné stránky, které se zabývají biologií a taxonomií z odborného pohledu. Například na stránky mezinárodní internetové encyklopedie rostlin, hub a živočichů Biolib.cz. Tam najdete taxonomické zařazení mnohem podrobnější a přesnější, i když ne třeba úplné, za to však často i s podrobným vysvětlením a případnou historií. A obvykle tam také najdete mnoho dalších informací a zajímavostí o jednotlivých druzích živočichů či rostlin, většinou i s odkazy na další internetové informační zdroje.
Žádné podrobnější informace k jednotlivým druhům v mojí FotoZOO nehledejte. Na různých internetových zdrojích je jich k nalezení obvykle dost a dost. Mně na zpracovávání popisů či podrobnějších informací o jednotlivých vyfotografovaných druzích čas opravdu nezbývá. Chápejte prosím, že tohle nemají být odborné ani vzdělávací stránky, ale vytvořil jsem je především jako fotografický web s mými vlastními fotografiemi. Jsou moje, jsou originální a až na několik výjimek se jinde nevyskytují. Pro mne pak mají ještě jeden důležitý smysl či význam. Tyhle fotografie mi totiž dokumentují, s jakými druhy a formami života jsem se někdy někde setkal. Pokud vás tedy o jednotlivých druzích zajímají nějaké podrobnosti nebo opravdu přesné biologické zařazení, hledejte tyto informace na jiných internetových stránkách a jiných serverech. Děkuji za pochopení.
Do zmíněné encyklopedie Biolib.cz přispívám některými svými fotografiemi občas i já. Proto můžete v mojí FotoZOO vidět určité fotografie podobné či stejné, jaké mohou být uloženy i v oné encyklopedii. Další se ale z různých důvodů objevují jenom tady, jiné naopak můžete najít jenom tam. Těch je ale myslím jen velice málo. Některé ze zde umístěných fotografií živočichů či rostlin jsou zpracovány a sestříhány z fotografií, které pocházejí z mých osobních fotogalerií, jiné jsou vytaženy z mého domácího fotoarchivu a už je nikde jinde na webu nenajdete. Tak. Takhle nějak to zkrátka je.
No a teď, po tomhle úvodu, který považuju za nezbytný, už přeju všem návštěvníkům mojí webové FotoZOO co možná nejpříjemnější setkání s obvyklými a někdy snad i méně obvyklými druhy života zachycenými na mých fotografiích. Návštěvní hodiny mojí webové FotoZOO jsou "nonstop", otevřeno tedy máte v zoologické i botanické části nepřetržitě, ve dne i v noci. No a jelikož krmit a dráždit zvířata či trhat rostliny v téhle FotoZOO nemůžete, i kdybyste chtěli, není třeba už cokoliv dalšího dodávat. Snad jenom ještě trochu statistiky. V téhle chvíli můžete v mojí FotoZOO vidět 1733 různých druhů živočichů či rostlin, které jsou rozděleny do 223 druhových skupin. Podívat se můžete také na 38 různých lokalit či skupin lokalit, kde najdete druhy vyfotografované právě tam. Někdy jsou tyto lokality ještě rozděleny rokem, pokud jsem ono místo navštívil vícekrát. A ještě jedno číslo. Celkový počet fotografií umístěných do téhle FotoZOO dosahuje počtu 4573.

Ze všech strašných zvířat nejhroznější je člověk.
Navštivte další internetová místa, kde na něčem pracuju. Stačí kliknout na odkaz:
Osobní stránky
Osobní fotogalerie
Autorská galerie BioLib.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3