Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Arménie (2012)

Klášter Noravank

Facebook Twitter
fotografie AR2f01 (č. 283)
Skály nad kaňonem, kterým se blížíme ke klášteru Noravank. Vpravo už maličko vykukují věžičky jeho kostelů.
fotografie AR2f02 (č. 284)
Klášter Noravank, jak je vidět zezdola z údolí dravé říčky Amagha.
fotografie AR2f04 (č. 285)
Jeden z klášterních kostelů, když už jsme v údolí přímo pod klášterem.
fotografie AR2f05 (č. 286)
Červená skaliska jsou teď nedlouho před západem slunce snad ještě červenější, než bývají za plného dne. A to přesto, že je zataženo.
fotografie AR2f06 (č. 287)
Než pojedeme nahoru ke klášteru, dáme si na malém prostranství nad silnicí malý piknik. Evidentně nejsme první a určitě taky ne poslední, kdo se tu do něčeho zakousne.
fotografie AR2f07 (č. 288)
Červené skalisko jako by mě přitahovalo.
fotografie AR2f09 (č. 289)
Klášter Noravank uprostřed divokých skal.
fotografie AR2f11 (č. 290)
Dosvačili jsme a pojedeme nahoru ke klášteru.
fotografie AR2f12 (č. 291)
Náš bílý parkující autobus na parkovišti kousíček pod klášterem Noravank.
fotografie AR2f13 (č. 292)
Couráme se nahoru. Podle značek lze usoudit, že jsme se vyjížděli údolím 8 kilometrů.
fotografie AR2f15 (č. 293)
Parkoviště pro osobní auta je přímo u vstupní brány do kláštera Noravank.
fotografie AR2f16 (č. 294)
Dominantou kláštera jsou právě tyto dva kostely, rekonstruované na sklonku dvacátého století.
fotografie AR2f20 (č. 295)
Kostel sv. Jana Křtitele.
fotografie AR2f28 (č. 296)
Pohled do údolí řeky Amaghy se silnicí, která vede právě jen sem ke klášteru Noravank. Po ní se budeme i vracet.
fotografie AR2f17 (č. 297)
Chačkary nad kostelem sv. Jana Křtitele.
fotografie AR2f18 (č. 298)
Chačkary nemůžou chybět v žádném arménském klášteře.
fotografie AR2f19 (č. 299)
Ač jistě hodně staré, mají chačkary nádherné jemné zdobení. To musí být strašná práce něco takového tesat.
fotografie AR2f29 (č. 300)
Dvoupatrový chrám sv. Matky Boží.
fotografie AR2f23 (č. 301)
Vstupní portál do chrámu sv. Matky Boží vede do obřadní síně s hrobkou.
fotografie AR2f21 (č. 302)
Rozbitý chačkar přilepený ke stěně chrámu sv. Matky Boží.
fotografie AR2f22 (č. 303)
Pohled na symboly na kostelní zdi.
fotografie AR2f26 (č. 304)
Oblouk nad vchodem do kostela sv. Jana Křtitele.
fotografie AR2f30 (č. 305)
Věž chrámu sv. Matky Boží.
fotografie AR2f31 (č. 306)
Asi jediný odvážlivec, který se po uzoučkých schodech odvážil podívat do horního patra svatostánku sv. Matky Boží.
fotografie AR2f27 (č. 307)
Mince přilepené na kostelní zeď uvnitř chrámu.
fotografie AR2f33 (č. 308)
Naštěstí v arménských klášterech není zakázáno fotit a tak můžu vyfotit i tenhle oltář.
fotografie AR2f34 (č. 309)
Zase prastarý chačkar. Tentokrát uvnitř kostela.
fotografie AR2f35 (č. 310)
Stropní světlík v jedné z kaplí.
fotografie AR2f37 (č. 311)
Hroby či hrobky v podlaze kostela.
fotografie AR2f38 (č. 312)
Náhrobní deska uvnitř kostela.
fotografie AR2f36 (č. 313)
Krásné a měkké světlo. Jen ta láhev s vodou ruší dojem. Ale pitnou vodu musíte mít v Arménii všude sebou.
fotografie AR2f40 (č. 314)
Celkový pohled na umístění kláštera Noravank pořízený ze stráně nad kostelem sv. Jana Křtitele.
fotografie AR2f41 (č. 315)
Noravank z pohledu nad kostelem sv. Jana Křtitele.
fotografie AR2f43 (č. 316)
Malou brankou v klášterní zdi se zase vrátím ke kostelům.
fotografie AR2f45 (č. 317)
Chrám sv. Matky Boží a jeho dvě patra s úzkými schody bez zábradlí.
fotografie AR2f46 (č. 318)
Mezi kostely jsem potkal tuhle nevěstu. Měla, nebo bude mít, svatbu právě tady v klášteře Noravank.
fotografie AR2f47 (č. 319)
Poslední ohlédnutí na kostel sv. Jana Křtitele.

TEPNET.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3