Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Arménie (2012)

přehled fotografií a popisků

Facebook Twitter
poslední aktualizace popisků: 3.6.2013
č. 1 AR1a01
Tudy na recepci hotelu Ararat jsme prošli mockrát. Spali jsme tu několik nocí.
č. 2 AR1a04
Vnitřní prostor hotelu působil rozmáchlým dojmem.
č. 3 AR1a05
Chcete-li navštívit kolegy o patro níž, použijete tyhle schody.
č. 4 AR1a08
V hotelové hale klid a prázdno.
č. 5 AR1a11
Před recepcí se čeká, než se sejdeme k odjezdu.
č. 6 AR1a09
Hotelová hala. Vzadu bar, vlevo televize. To využívali fanoušci sportu, kteří sledovali probíhající mistrovství Evropy v kopané
č. 7 AR1a10
Pohled halou nahoru. Moje babička by řekla: "Světlík!".
č. 8 AR1a12
Před hotelem porada s vedoucí zájezdu a průvodkyní Martinou, kam, na co a proč se v Jerevanu můžeme podívat.
č. 9 AR1b01
Kostel zasvěcený umučené dívce Hripsimé je nedaleko Echmiadzinu.
č. 10 AR1b04
První kostel s typickou arménskou architekturou, jakou tu byly kostely stavěny dlouhá staletí.
č. 11 AR1b09
Náhrobní deska u chrámu Hripsimé. Přečtu na ní jen letopočet. A co vy?
č. 12 AR1b05
Před vchodem do kostela Hripsimé.
č. 13 AR1b03
Máme odtud první výhled na horu Ararat. Ararat je sice relativně daleko, ale působí impozantně.
č. 14 AR1b06
Protější hory na druhé straně, než se tyčí Ararat. Pohoří Aragats.
č. 15 AR1b07
Škoda toho oparu. Ale na druhou stranu by taky mohlo být zamračeno.
č. 16 AR1b10
Oltář v kostele popravené křesťanské panny Hripsimé, která odmítla lásku krále a musela zemřít i se svými družkami.
č. 17 AR1b11
Pohled do kupole chrámu.
č. 18 AR1b13
Tomuhle v Arménii říkají chačkar, což je výraz pro kamenný kříž.
č. 19 AR1b25
Před oltářem květiny a pultík pro kněze. Určitě se tu slouží mše často.
č. 20 AR1b17
Pravděpodobně křtitelnice.
č. 21 AR1b18
Ještě jeden pohled k hlavnímu oltáři.
č. 22 AR1b20
Zapalování svíček pro Armény k návštěvě kostela neodmyslitelně patří.
č. 23 AR1b16
Detail květinové výzdoby.
č. 24 AR1b23
Malovaný náhrobek sv. Hripsimé.
č. 25 AR1b24
Svíčku si v kostele zapálí i Boženka.
č. 26 AR1b27
Mnoho starých kostelů v Arménii vypadá obdobně. Jsou stavěny ve tvaru kříže. Taková stavba nejlépe odolává častým zemětřesením.
č. 27 AR1b28
Velkolepý Ararat. Úžasná hora!
č. 28 AR1c01
Vstupní brána do kláštera v Echmiadzinu.
č. 29 AR1c02
Detail brány do kláštera.
č. 30 AR1c04
Už jsme uvnitř.
č. 31 AR1c13
Naše arménská průvodkyně Marina, jinými slovy arménská kolegyně Martiny.
č. 32 AR1c08
Budovy v rozlehlém areálu kláštera.
č. 33 AR1c09
Seminář kláštera v Echmiadzinu.
č. 34 AR1c10
Chačkary patří k arménskému křesťanství stejně, jako květy ke včelám.
č. 35 AR1c55
Detail chačkaru.
č. 36 AR1c14
V celičké Arménii se prý nenajdou dva úplně stejné chačkary.
č. 37 AR1c18
Venku poblíž hlavní katedrály Mayr Tachar.
č. 38 AR1c51
Echmiadzinský klášter je nejposvátnější místo všech Arménů a proudí jich sem mnoho.
č. 39 AR1c58
Zase chačkar. Ty, co tu jsou, sem prý svezli ze všech koutů Arménie.
č. 40 AR1c54
Uvnitř krásného areálu s parkovou úpravou je u několik pomníků.
č. 41 AR1c52
Arménská dívka.
č. 42 AR1c53
Když děvčata někdo fotografuje, tak se můžu přiživit i já, ne?
č. 43 AR1c56
Armén. Lidi fotím rád, pokud můžu.
č. 44 AR1c57
Děvčata ovšem fotím raději.
č. 45 AR1c62
Rudá růže před katedrálou.
č. 46 AR1c59
Prodavačka suvenýrů, v tomto případě granátových jablek, jednoho ze symbolů Arménie.
č. 47 AR1c61
Prodávat suvenýry se mohou v Echmiadzinu pouze mimo areál kláštera.
č. 48 AR1c48
Zpětný pohled ke vstupní bráně do areálu kláštera.
č. 49 AR1c49
Jeden z vytesaných arménských svatých na bráně. Nepřečtu však, který.
č. 50 AR1c50
Ani o tomhle svatém na bráně si nic nepřečtu.
č. 51 AR1c47
Na širokém prostranství uvnitř areálu kláštera, kde sídlí katolikos, hlava arménské apoštolské círke.
č. 52 AR1c15
Katedrála Mayr Tachar.
č. 53 AR1c19
Původní bazilika zde byla postavena již v letech 301 až 304 našeho letopočtu.
č. 54 AR1c20
Věže a věžičky katedrály.
č. 55 AR1c22
U věžičky roste jakási zelenina.
č. 56 AR1c24
Zvonečky ve zvonici.
č. 57 AR1c25
Katedrála Mayr Tachar v Echmiadzinu je pokládána za nejstarší křesťanský chrám na světě, i když byla mnohokrát rozšiřována a přestavována.
č. 58 AR1c27
Hlavní prostory zvonice obsahují největší zdejší zvony.
č. 59 AR1c28
Všimněte si filigránské výzdoby zvonice katedrály.
č. 60 AR1c29
Mramorový náhrobek.
č. 61 AR1c30
Škoda, že neumím arménské písmo, abych si na náhrobku něco přečetl.
č. 62 AR1c31
Detail velice působivého interiéru katedrály.
č. 63 AR1c33
Jeden z malých bočních oltářů.
č. 64 AR1c34
Pohled na stropní výzdobu katedrály.
č. 65 AR1c38
Oltář. Nádherný pohled.
č. 66 AR1c39
Člověk neví, zda se má dřív dívat kolem sebe, nebo nahoru.
č. 67 AR1c40
Další z mnoha nádherných pohledů do vnitřních prostor katedrály Mayr Tachar.
č. 68 AR1c42
Hlavní kupole hýří výzdobou, barvami a možná i zlatem.
č. 69 AR1c44
Výzdoba katedrály mi připadá hodně nepodobná všemu, co jsem v křesťanských kostelích viděl kdekoli jinde.
č. 70 AR1c36
Nezbytné svíčičky jsou i tady.
č. 71 AR1c37
Vlevo asi něco jako misál, vpravo zdobený kříž. Asi dosti starý a už jistě něco pamatuje.
č. 72 AR1c35
Arménská křesťanka v katedrále.
č. 73 AR1c46
Pultíky se svíčičkami jsou na několika místech.
č. 74 AR1d01
Ačkoli to vypadá, že se chystáme k odjezdu, ale opak je pravdou. Vystupujeme. Ale čekáme na průvodkyni Martinu.
č. 75 AR1d18
Všichni se vrhli k morušovníku a vypadá to, že za chvíli z něj oškubou i listí.
č. 76 AR1d02
I já jsem ochutnal plody moruše. Jsou dobré a sladké.
č. 77 AR1d03
I za zříceninami katedrály Zvartnots se majestátně tyčí hora Ararat.
č. 78 AR1d04
Mezi jednotlivými pozůstatky se můžeme zcela volně pohybovat.
č. 79 AR1d05
Hlavice sloupů zříceného chrámu.
č. 80 AR1d06
Podstatná část naší výpravy na schodech. Chybím tam třeba já.
č. 81 AR1d08
Katedrála Zvartnots, respektive její zbytky, patří k významným arménským památkám.
č. 82 AR1d10
Chvíle ve stínu. Sluníčko jinak praží. Vnitrozemské podnebí okolo Jerevanu je extrémně suché.
č. 83 AR1d11
Uprostřed ruin katedrály posloucháme výklad naší arménské průvodkyně Mariny. Martina překládá do češtiny.
č. 84 AR1d09
Chrám Zvartnots se zřítil už dávno a to kvůli silnému zemětřesení.
č. 85 AR1d12
Majka před vztyčenými sloupy.
č. 86 AR1d13
Detail hlavice jednoho ze sloupů.
č. 87 AR1d15
Koukám i fotím dírou ve zdi.
č. 88 AR1d20
V malém muzeu vedle zřícenin najdeme model téhle třístupňové stavby. Možná zemětřesení katedrálu zničilo proto, že neměla tvar kříže.
č. 89 AR1d14
Arménské sluneční hodiny. Ten klacík tam ovšem nepatří.
č. 90 AR1d19
Areál zřícené katedrály Zvartnots opouštíme vedlejší cestou.
č. 91 AR1d23
Ohlédnutí zpět.
č. 92 AR1d24
Poslední pohled na Zvartnots s pozadím Araratu. Blanka se tam zřejmě zapomněla.
č. 93 AR1e17
Vrcholek nad Jerevanem hostí velký monument Tsitsernakaberd na povrchu a Muzeum genocidy v podzemí.
č. 94 AR1e23pa
Panoráma Jerevanu při pohledu z vršku od památníku genocidy.
č. 95 AR1e01
Malé nádvoří muzea je o jedno patro pod okolním terénem.
č. 96 AR1e02
Muzejní vitríny.
č. 97 AR1e03
Kamenná mapa na stěně muzea.
č. 98 AR1e04
Průvodkyně Martina v muzeu před kamennou mapou nám právě cosi vypravuje nebo překládá.
č. 99 AR1e05
Detail kamenné mapy, který ukazuje okraj Středozemního moře. Až tam se kdysi říše Arménů rozkládala.
č. 100 AR1e16
Výklenek v muzeu s moderním pomníkem.
č. 101 AR1e12
Jedna z mnoha fotografií dokládajících krutou genocidu Turků na arménském národě.
č. 102 AR1e10
Genocidu, kterou páchali Turci v průběhu první světové války a po ní, dodnes odmítají přiznat.
č. 103 AR1e09
Fotografie tureckých mistrů popravčích.
č. 104 AR1e06
V nejtemnější části muzea byly spoře osvětlené takovéto obrazy.
č. 105 AR1e07
Podzemní "obrazárna" v muzeu genocidy je nesmírně působivá.
č. 106 AR1e08
Tuhle atmosféru se pokouším vyfotografovat a nějaké fotky skoro ve tmě se mi kupodivu podařily.
č. 107 AR1e11
Nevím, ale myslím, že z fotografií těchto uměleckých děl nemůžete cítit tu atmosféru potemnělého sálu muzea, která mě opravdu zasáhla.
č. 108 AR1e13
Všechny ty obrazy mučených a týraných maloval význačný arménský malíř Jansem. Seznam jeho výstav po celém světě se ve vašem internetovém prohlížeči rozhodně nevejde na jednu obrazovku.
č. 109 AR1e15
Jsem moc rád, že se mi několik těch obrazů mistra Jansema podařilo vyfotit i v tom hluboké přítmí muzejního sálu.
č. 110 AR1e33
Uvnitř stavby památníku genocidy hoří věčný oheň.
č. 111 AR1e29
Průhled památníkem přes planoucí věčný oheň.
č. 112 AR1e30
Střed pomníku a věčný oheň. Arméni tím symbolizují, že na ukrutenství spáchaná Turky na jejich národě nikdy nezapomenou.
Výhled na Jerevan
č. 113 AR1e18
Pohled na část Jerevanu od památníku genocidy.
č. 114 AR1e24
Centrum Jerevanu je někde tam dole.
č. 115 AR1e26
Pohled ke stadionu. Prý je po nedávné rekonstrukci.
č. 116 AR1e28
Jerevan je město, které má asi jeden a čtvrt miliónu obyvatel.
č. 117 AR1e31
Další z pohledů na hlavní město Arménie.
č. 118 AR1e32
K památníku vede z téhle strany Jerevanu širokánské schodiště.
č. 119 AR1f02
Pánvičky a vzadu potřebné suroviny.
č. 120 AR1f04
Mistr kuchař.
č. 121 AR1f24
Honza už asi hlady nevidí a tak přípravu arménské speciality nesleduje.
č. 122 AR1f03
Všichni sledujeme, jak se na arménský chléb lavaš (ta široká placka vespod) naklade rýže.
č. 123 AR1f06
Jakési zelené lístečky, možná na ochucení, možná na ozdobu. Nevím bohužel, co to je.
č. 124 AR1f07
Maso na pánvi. Jehněčí.
č. 125 AR1f10
Kdybyste si mysleli, že se maso flambuje arménským koňakem, tak jste trefili hřebík na hlavičku.
č. 126 AR1f11
Flambování velikým ohněm je událost, kterou si všichni chtějí vyfotit.
č. 127 AR1f12
Taky se u toho něco povídá, naše průvodkyně Martina překládá, ale já to nějak zapomněl vnímat.
č. 128 AR1f14
Oflambované maso se poklade vedle rýže na lavaš a zelené lístky.
č. 129 AR1f16
A to, co se sype do smetany, je prý šafrán. A nějaký prý zvláštní arménský! Nevěřím! Buď došlo k záměrnému matení, nebo k překladatelskému omylu, ale podle všeho je to kurkuma.
č. 130 AR1f17
Vidíte? Šafránu se přece dává všude jako šafránu, a ne takovouhle spoustu. Kurkuma to byla! Žádný šafrán.
č. 131 AR1f18
Kurkuma nám krásně zažlutila omáčku.
č. 132 AR1f20
Když se omáčka dostala na maso, na másle se připraví sušené meruňky a sušené švestky a hrst vlašských ořechů.
č. 133 AR1f23
A když na omáčku přidáte ovoce s ořechy, takhle nějak vypadá výsledek. Ňam! Už jsem to měl doma několikrát. Pokud si to taky uklohníte, tak přeju dobrou chuť.
č. 134 AR1g01
Budovy s typického červeného kamene na hlavním jerevanském náměstí. Náměstí Republiky.
č. 135 AR1g02
Tuhle budovu obsadili hoteliéři, kterým patří světově rozšířený hotelový řetězec Marriott.
č. 136 AR1g03
Tady je vidět část velké zpívající fontány, kterou spustí až večer.
č. 137 AR1g04
Chuděra. V Jerevanu je děsný a hlavně strašně suchý horko a tak se nedivte, že si zalezl odpočinout do stínu zrovna sem.
č. 138 AR1g05
Marriott ze strany.
č. 139 AR1g06
Fasáda a světýlko.
č. 140 AR1g11
Jiná strana náměstí Republiky.
č. 141 AR1g07
Vpravo od fontány je na náměstí Republiky tahle věž s hodinami. Myslím, že v budově sídlí nějaké ministerstvo nebo nějaký vládní úřad.
č. 142 AR1g09
Většina jerevanských budov je postavena či obložena typickým červeným tufovým kamenem.
č. 143 AR1g08
Sloup osvětlení na náměstí Republiky.
č. 144 AR1g10
K náměstí Republiky přilehlý park uprostřed široké ulice je místem mnoha kaváren a hospůdek s venkovním posezením.
č. 145 AR1g13
Arménské dívky, které jsem vyfotil teleobjektivem sedíce v kavárně.
č. 146 AR1g14
Okolojdoucí Armén.
č. 147 AR1g16
Zatímco sedím u piva v jedné kavárně, můžu fotit i ty, kteří sedí u "konkurence".
č. 148 AR1g18
Zatímco rodiče sedí u kávy, holčička si hraje s kamínky a trávou.
č. 149 AR1g20
Fotka od vedlejších stolů.
č. 150 AR1g21
Lavička u pejskového "venčiště".
č. 151 AR1h01
Začíná se stmívat a rozsvěcují se světla. Je to sice na náměstí, ale ta světla jsou pouliční. Jiný výraz neumím.
č. 152 AR1h03
Tma i umělé osvětlení začínají mít na fotografiích převahu.
č. 153 AR1h04
Ha. Jerevanská zpívající fontána už je v provozu.
č. 154 AR1h05
Jdu k fontáně. Je veliká a moc krásně se tu snoubí tryskající voda s hudbou.
č. 155 AR1h06
Symfonie ovšem bohužel fotografovat nejde.
č. 156 AR1h09
Fontána je v provozu večer každý den několik hodin.
č. 157 AR1h13
Barvu tryskající vodě dávají silná barevná světla umístěná těsně pod hladinou.
č. 158 AR1h14
Fontána často svítí několika barvami současně.
č. 159 AR1h15
Trysky se mnohdy pohybují a vytvářejíc tak zajímavé propletence a efekty.
č. 160 AR1h16
Přímo za fontánou je budova arménské Národní galerie. Jinými slovy fontána se nachází přímo před ní.
č. 161 AR1h17
Takhle v noci jsem tak usilovně ještě nikdy nefotil.
č. 162 AR1h18
Světlé pevné sklo na fotoaparátu se mi skvěle osvědčilo. Se svým bývalým fotoaparátem bych fontánu takhle v noci bez stativu nikdy nevyfotil.
č. 163 AR1h19
Krása, že?
č. 164 AR1h25
Výška, že?
č. 165 AR1h10
Žlutá symfonie.
č. 166 AR1h26
Kolem fontány korzují lidé. Za stříkající vodou nejsou vidět, ale atmosféra je tu báječná.
č. 167 AR1h35
Děti, které tu pobíhají mezi korzujícími dospělými, jsou okouzlující. Asi jako všechny děti.
č. 168 AR1h27
Vodní plocha téhle jerevanské fontány je ve srovnání s pražskou Křižíkovou fontánou přibližně čtyřnásobná.
č. 169 AR1h29
Krásné černé oči copaté dívenky.
č. 170 AR1h30
Má taky černé oči, nebo je to tou tmou?
č. 171 AR1h20
Jako doprovodná hudba posloužilo ledasco, ale klasická hudba mi obvykle k barevným gejzírům seděla nejvíc.
č. 172 AR1h21
Další ze stovek vodních gejzírů posílajících při závanu větru příjemné osvěžení do horkého jerevanského večera.
č. 173 AR1h22
Zkouším tu krásu barev fotit znovu, neboť nevím, jak moc se mi to povede.
č. 174 AR1h31
Fíha!
č. 175 AR1h32
Doma jsem posléze výsledkem svého nočního fotografování příjemně překvapený. Není to dokonalé, ale dost dobré myslím ano. Mně to stačí.
č. 176 AR1h33
Pozor změna! Zapnout znovu na chvíli blesk! Někdo fotografuje děvčátka, tak se přidám, když tam tak pěkně stojí na okraji fontány s přepadávající vodou.
č. 177 AR1h34
Opět žlutá krása. Pochopitelně zase bez blesku.
č. 178 AR1h36
Jak se někdo fotí, je to příležitost i pro mne. Tady mě napadá, proč má ta větší holčička tak zářivě modré oči.
č. 179 AR1h37
Intenzita tryskající vody je dána hudbou.
č. 180 AR1h39
Jemná hudba rovná se jemné tenké tryskající pramínky.
č. 181 AR1h40
Dvaadvacet hodin. Fontána nekončí, ale už je třeba najít cestu k hotelu. Ráno se brzy vstává.
č. 182 AR1h41
Děvče, které jsem potkal odcházejíc od fontány na hotel.
č. 183 AR1h44
Ohlédnutí k budově Národní galerie. Fontána stále fontánuje.
č. 184 AR2a01
První, na co člověk na tržišti narazí, je stánek s jídlem. Po vydatné hotelové snídani mě ovšem nechává zcela v klidu a tak si ho můžu vyfotit.
č. 185 AR2a03
Různobarevné tretky a cetky se tu vidí nejvíc.
č. 186 AR2a04
Kýčovité. Nelíbí se mi to.
č. 187 AR2a09
Granátové jablko je Armény symbol života a plodnosti. Mají je tu skoro všude. Keramická i sušená, maličká i veliká.
č. 188 AR2a08
Nevidím nic, co bych si chtěl koupit.
č. 189 AR2a05
Pro tohle tržiště je Vernissage honosný název. A než tržiště či tržnice spíše se hodí použít výraz bleší trh.
č. 190 AR2a12
Pro někoho možná zajímavý stánek. Pro mne nikoli.
č. 191 AR2a13
Korále, keramika, kamínky, sklo.
č. 192 AR2a14
Tady si turista může koupit suvenýr připomínající, že Arménie je zemí prvních křesťanů.
č. 193 AR2a17
Ježkovy voči!
č. 194 AR2a07
Dřevěné obrázky ani soudky na víno tady já nehledám.
č. 195 AR2a18
Obrázky jerevanských pouličních umělců zabírají nemalou plochu tržiště Vernissage.
č. 196 AR2b01
Klášter Khor Virap, jak je vidět zezdola z parkoviště.
č. 197 AR2b03
"Ahoj!", zdravím se s děvčaty, které potkávám cestou nahoru.
č. 198 AR2b04
Klášterní zeď u vstupní brány.
č. 199 AR2b08
U vchodu do kostela je dav lidí a pohybuje se tu spousta kněží.
č. 200 AR2b05
Nějaká televize tu dokonce natáčí rozhovor s kněžími.
č. 201 AR2b06
Arménský kněz u televizního mikrofonu.
č. 202 AR2b09
Tenhle kněz mi rád a s milým úsměvem zapózoval.
č. 203 AR2b37
Jarda se po výstupu ke klášteru musel o něco opřít. Přitom se klidně mohl opřít o něčí žízeň. Třeba o mou.
č. 204 AR2b34
Dva kněží na vyhlídkové terase, které jsem doufám svým fotografováním příliš nerušil v jejich tlumeném rozhovoru.
č. 205 AR2b10
Fotografovat se s kněžími je pro věřící Armény docela normální a běžné.
č. 206 AR2b11
Kostel kláštera Khor Virap je postaven ve tvaru kříže, jako většina starobylých arménských kostelů.
č. 207 AR2b13
Klášter stojí na svahu nevysokého návrší a takhle vypadá pohled na klášter z onoho kopce.
č. 208 AR2b12
No nefoťte tu Arménku, když tu tak hezky dřepí na bobku.
č. 209 AR2b14
Nejstarší části kostela postaveného uprostřed klášterních zdí pocházejí ze sedmého století.
č. 210 AR2b07
Právě od kláštera Khor Virap je asi nejlepší arménský výhled na horu Ararat. Jít blíž už totiž nejde, protože kousek před námi je už turecká hranice. My máme ovšem smůlu. Vrchol Araratu se schovává v mracích.
č. 211 AR2b16
Z návrší nad klášterem se dá alespoň dobře fotografovat klášter samotný.
č. 212 AR2b18
Pohled přes tureckou hranici. Dole to vypadá na nějaké drobné vodní dílko.
č. 213 AR2b19
Karel a Libor na ostrém slunci nad klášterem.
č. 214 AR2b21
Abych z naší výpravy nefotil jen chlapy, tak tady je Vlaďka s Jarmilou.
č. 215 AR2b22
Lubor fotografuje hřbitov. Já fotografuju hřbitov i s Luborem.
č. 216 AR2b23
Kopec pod námi asi nemá zavlažování, jako ta rovina dole. A tak vidíte kontrast zeleně a suché hlíny s kamením.
č. 217 AR2b24
A tady jsem se povedl já. Ale myslím, že klášter beze mne je hezčí.
č. 218 AR2b25
Honza se dívá dolů na klášter.
č. 219 AR2b26
Že tam mají být vidět i ty hory? Jsou tam, ale moc daleko, aby byly dobře vidět.
č. 220 AR2b29
Tlačenice před kostelem trvá zřejmě stejně dlouho, jako bohoslužba uvnitř.
č. 221 AR2b31
Jediný pohled dovnitř, který je mi dovolen, aniž bych se musel prodírat skrze davy věřících, je přes jejich hlavy.
č. 222 AR2b32
Krásná arménská babička zapaluje svíčičku v postranní svatyni kláštera.
č. 223 AR2b41
Nově vypadající chačkar fotím už na cestě dolů.
č. 224 AR2b38
Cestou od kláštera dolů se zdravím zase s jinými dívkami.
č. 225 AR2b39
Hezká arménská děvčata si rád vyfotím zblízka.
č. 226 AR2b43
Ten žlutý mercedes není náš autobus. Ani ta stařičká kraksna vlevo od něho.
č. 227 AR2c01
Tak co? Koupíme si něco na zub, nebo budeme fotografovat?
č. 228 AR2c14
Ve vesnici Surenavan je podél silnice několik stánků. Tenhle je s ovocem a zeleninou.
č. 229 AR2c31
Arménské pivo. Rozhodně je lepší, než co se jinde po světě prodávají holandské Amstely a podobné "vývary".
č. 230 AR2c32
Jako kluk jsem se taky občas takhle vozil na kole. Dnes se u nás už něco takového nevidí.
č. 231 AR2c02
Vesnice Surenavan je proslavená čapími hnízdy.
č. 232 AR2c22
Čapí hnízda jsou v téhle vesnici skoro všude.
č. 233 AR2c07
Typický obrázek z vesnice Surenavan.
č. 234 AR2c08
Čapí hnízdo, kam se podíváš.
č. 235 AR2c16
Čápi jako by měli ty sloupy předplacené.
č. 236 AR2c25
Jedna z mála fotografií z vesnice Surenavan, na které není vidět žádné čapí hnízdo. Jen jeho malý zbytek.
č. 237 AR2c27
Jedna z vedlejších ulic ve vesnici.
č. 238 AR2c15
Čapí hnízda jsou i nedaleko hlavní silnice.
č. 239 AR2c04
Většina hnízd zdejších čápů je na sloupech elektrického vedení.
č. 240 AR2c13
Čapí rodiče krmí své potomstvo.
č. 241 AR2c19
Jako by tenhle rodič svoje potomstvo káral.
č. 242 AR2c09
Jsme tady právě v období, kdy mladá čápata jsou již dosti velká.
č. 243 AR2c30
Čapí mláďata jsou schopná se v hnízdě postavit asi po 25 dnech.
č. 244 AR2c21
Rodiče krmí své mladé přibližně 12 týdnů, i když už asi o 14 dní dřív mohou mladí čápi létat.
č. 245 AR2c24
Čáp bílý žije v téhle oblasti přes léto. Na zimu odlétá do teplých krajin, na jih. Možná až do Afriky.
č. 246 AR2c26
Dospělý čáp a jeho úprava zevnějšku. Určitě na to nepotřebuje tolik času jako naše ženské.
č. 247 AR2c28
Teleobjektiv mi pomůže přiblížit si hnízdo, ale musím ho fotit hodně nahoru.
č. 248 AR2c29
Poslední pohled na velkého ptáka do jeho hnízda, než pojedeme zase dál.
Blízko vesničky Areni
č. 249 AR2d01
Arménské hory, jak jsou vidět z oken autobusu.
č. 250 AR2d02
Z autobusu fotím hory strašně nerad, barevné zkreslení, které způsobuje sklo, se pak strašně špatně opravuje.
č. 251 AR2d04
Většina vrcholků těchhle arménských hor nemá vůbec žádné jméno.
č. 252 AR2d05
Hory nemají jméno, protože je jich tolik, že by si jejich jména nikdo nedokázal zapamatovat a ve škole naučit.
č. 253 AR2d06
Arménskými horami vede sem a tam mnoho elektrických vedení.
č. 254 AR2d07
Nedaleko Sisianu
č. 255 AR2g01
Počasí hory zamlžilo.
č. 256 AR2g03
Štíhlé sloupy vysokého napětí.
č. 257 AR2g04
Pohled z mostu na jakousi říčku.
č. 258 AR2g05
Na svazích vzdálených hor se místy stále ještě drží sníh.
č. 259 AR2g07
Arménie je opravdu hornatá země.
č. 260 AR2g12
Koník pasoucí se poblíž malé vesničky.
č. 261 AR2g11pa
Panoráma arménských hor v okolí Sisianu.
č. 262 AR2g15
Pohled k horám přes horskou silnici.
č. 263 AR3b03
Zkouším přiblížit vzdálené hory, ale není na to zrovna příznivé počasí.
č. 264 AR3b02pa
Vzdálené hory se ztrácejí v oparu a v mracích.
č. 265 AR3b36
Zbytky sněhu v horských dolinách jsou patrné i z dálky.
č. 266 AR3b38
Další z mnohých možných pohledů k arménským horám.
č. 267 AR2e01
Náš autobus zastavil ve vesničce Areni.
č. 268 AR2e02
Je na první pohled zřejmé, že vesnička Areni se nachází uprostřed hor.
č. 269 AR2e04
Nějaká zřejmě postarší novostavba vedle silnice.
č. 270 AR2e05
Půjdeme do zdejšího vinařství.
č. 271 AR2e07
Čeká nás ochutnávka vín.
č. 272 AR2e08
Martina s číší vína v ruce.
č. 273 AR2e09
Jirka s vínem i s úsměvem. Kdyby se mračil, do fotogalerie bych ho nezařadil. Nemohl bych dělat arménskému vínu špatnou reklamu.
č. 274 AR2e13
Vlevo jsou i vína ovocná: meruňkové, broskvové a višňové. Meruňkové mi asi chutnalo nejvíc. A taky bylo nejdražší.
č. 275 AR2e11
Jarmila ochutnává červené.
č. 276 AR2e12
Ááá, Blanka už má vypito.
č. 277 AR2e15
Fotografové fotografují krajinu. Mě se líbilo vyfotit tady právě ty fotografy.
č. 278 AR2e17
I venku u silnice lze ještě koupit nějaké víno, pokud ve vinařství někdo zaváhal.
č. 279 AR2e19
Někde zrovna tam ve skalách může být jeskyně, v níž archeologové našli pozůstatky šest tisíc let jakéhosi starého vinařského zařízení. Zřejmě nejstarší známé vinařství na světě.
č. 280 AR2e18
Jirka pravděpodobně fotografující kostelík na kopci.
č. 281 AR2e20
Kostelík na kopci.
č. 282 AR2e21
Silnice vedoucí skrze vesničku Areni, po které za chvíli odjedeme.
č. 283 AR2f01
Skály nad kaňonem, kterým se blížíme ke klášteru Noravank. Vpravo už maličko vykukují věžičky jeho kostelů.
č. 284 AR2f02
Klášter Noravank, jak je vidět zezdola z údolí dravé říčky Amagha.
č. 285 AR2f04
Jeden z klášterních kostelů, když už jsme v údolí přímo pod klášterem.
č. 286 AR2f05
Červená skaliska jsou teď nedlouho před západem slunce snad ještě červenější, než bývají za plného dne. A to přesto, že je zataženo.
č. 287 AR2f06
Než pojedeme nahoru ke klášteru, dáme si na malém prostranství nad silnicí malý piknik. Evidentně nejsme první a určitě taky ne poslední, kdo se tu do něčeho zakousne.
č. 288 AR2f07
Červené skalisko jako by mě přitahovalo.
č. 289 AR2f09
Klášter Noravank uprostřed divokých skal.
č. 290 AR2f11
Dosvačili jsme a pojedeme nahoru ke klášteru.
č. 291 AR2f12
Náš bílý parkující autobus na parkovišti kousíček pod klášterem Noravank.
č. 292 AR2f13
Couráme se nahoru. Podle značek lze usoudit, že jsme se vyjížděli údolím 8 kilometrů.
č. 293 AR2f15
Parkoviště pro osobní auta je přímo u vstupní brány do kláštera Noravank.
č. 294 AR2f16
Dominantou kláštera jsou právě tyto dva kostely, rekonstruované na sklonku dvacátého století.
č. 295 AR2f20
Kostel sv. Jana Křtitele.
č. 296 AR2f28
Pohled do údolí řeky Amaghy se silnicí, která vede právě jen sem ke klášteru Noravank. Po ní se budeme i vracet.
č. 297 AR2f17
Chačkary nad kostelem sv. Jana Křtitele.
č. 298 AR2f18
Chačkary nemůžou chybět v žádném arménském klášteře.
č. 299 AR2f19
Ač jistě hodně staré, mají chačkary nádherné jemné zdobení. To musí být strašná práce něco takového tesat.
č. 300 AR2f29
Dvoupatrový chrám sv. Matky Boží.
č. 301 AR2f23
Vstupní portál do chrámu sv. Matky Boží vede do obřadní síně s hrobkou.
č. 302 AR2f21
Rozbitý chačkar přilepený ke stěně chrámu sv. Matky Boží.
č. 303 AR2f22
Pohled na symboly na kostelní zdi.
č. 304 AR2f26
Oblouk nad vchodem do kostela sv. Jana Křtitele.
č. 305 AR2f30
Věž chrámu sv. Matky Boží.
č. 306 AR2f31
Asi jediný odvážlivec, který se po uzoučkých schodech odvážil podívat do horního patra svatostánku sv. Matky Boží.
č. 307 AR2f27
Mince přilepené na kostelní zeď uvnitř chrámu.
č. 308 AR2f33
Naštěstí v arménských klášterech není zakázáno fotit a tak můžu vyfotit i tenhle oltář.
č. 309 AR2f34
Zase prastarý chačkar. Tentokrát uvnitř kostela.
č. 310 AR2f35
Stropní světlík v jedné z kaplí.
č. 311 AR2f37
Hroby či hrobky v podlaze kostela.
č. 312 AR2f38
Náhrobní deska uvnitř kostela.
č. 313 AR2f36
Krásné a měkké světlo. Jen ta láhev s vodou ruší dojem. Ale pitnou vodu musíte mít v Arménii všude sebou.
č. 314 AR2f40
Celkový pohled na umístění kláštera Noravank pořízený ze stráně nad kostelem sv. Jana Křtitele.
č. 315 AR2f41
Noravank z pohledu nad kostelem sv. Jana Křtitele.
č. 316 AR2f43
Malou brankou v klášterní zdi se zase vrátím ke kostelům.
č. 317 AR2f45
Chrám sv. Matky Boží a jeho dvě patra s úzkými schody bez zábradlí.
č. 318 AR2f46
Mezi kostely jsem potkal tuhle nevěstu. Měla, nebo bude mít, svatbu právě tady v klášteře Noravank.
č. 319 AR2f47
Poslední ohlédnutí na kostel sv. Jana Křtitele.
č. 320 AR3a01
Procházka začíná údolím řeky Vorotan.
č. 321 AR3a04
č. 322 AR3a03
V hlubokém údolí jsou hory v pozadí vidět jen zřídka.
č. 323 AR3a06
Tyhle zelené travnaté kopečky mi trochu připomínají skotskou vysočinu.
č. 324 AR3a08
Bizarní skály nad údolím.
č. 325 AR3a10
Řeka Vorotan.
č. 326 AR3a12
Svahy údolí jsou tady úplně bez stromů.
č. 327 AR3a13
Žluté kvítko, jakých tu kolem kvete dost a dost.
č. 328 AR3a20
Přítok řeky Vorotan, říčka Shaki.
č. 329 AR3a24
Žlutá kvítka ve stráni.
č. 330 AR3a21
U říčky Shaki opravují nějaký vodovod, či co.
č. 331 AR3a25
A už jsme na dohled vodopádu Shaki.
č. 332 AR3a29
Než jsem se já dostal k vodopádu, někdo už byl nahoře nad ním.
č. 333 AR3a30
Jirka nad okrajem vodopádu.
č. 334 AR3a35
Z vodopádu Shaki nespadl a sestupuje klidně dolů.
č. 335 AR3a31
Fotografie vodopádu Shaki pořízená dlouhým časem je asi moje nejlepší.
č. 336 AR3a36
Detail dlouhé vody vodopádu.
č. 337 AR3a37
Vodopád je docela široký a má několik ramen.
č. 338 AR3a38pa
Panoráma nám představuje vodopád v celé jeho šíři.
č. 339 AR3a41
Ještě je třeba u vodopádu trochu zapózovat pro fotografy.
č. 340 AR3a44
Zpátky jdeme stejnou cestou. Nejprve podle říčky Shaki.
č. 341 AR3a39
Malá modrá kvítka vedle cesty.
č. 342 AR3a46
Stráně nad údolím řeky Vorotan.
č. 343 AR3a64
Naštěstí tu pršelo, když jsme tu ještě nebyli. Ale bláta je na cestě hodně.
č. 344 AR3a65
Kvítek s broučkem.
č. 345 AR3a66
Pozor, pozor! Tohle píchá!
č. 346 AR3a67
Obcházení kaluží blátem.
č. 347 AR3a69
Při cestě jsou zajímavá kvítka, jaké u nás nejsou k vidění. Nebo jsou, ale já na louku chodím moc málo.
č. 348 AR3a62
Jeden z mnoha druhů bodláku.
č. 349 AR3a70
U řeky Vorotan někdo vyrobil i nevábné smetiště.
č. 350 AR3a72
Ještě přeskákat několik kaluží a budu zpátky v autobusu.
č. 351 AR3a49
Cestou od vodopádu Shaki jsme se ještě zastavili v téhle hydroelektrárně.
č. 352 AR3a17
Rozdílné sloupy elektrického vedení pro porovnání.
č. 353 AR3a16
Rozvod vyráběné elektřiny.
č. 354 AR3a50
Uvnitř v elektrárně.
č. 355 AR3a51
Točí se točí. A vyrábí elektrický proud.
č. 356 AR3a53
Trochu arménské drátařiny.
č. 357 AR3a54
Elektrárenský servisman.
č. 358 AR3a56
Ovládací tlačítka a informující ručičky měřících přístrojů.
č. 359 AR3a57
Trošku to někde sákne, no.
č. 360 AR3a59
Rozhovor s vedoucím elektrárny.
č. 361 AR3b08
Kolem mystických kamenů Karahunj jsme se rozprchli rychle.
č. 362 AR3b09
Některé menhiry jsou vyšší, než Blanka.
č. 363 AR3b10
Dalo by se tu docela dobře hrát na schovávanou.
č. 364 AR3b11
Dobrá polovina zdejších kamenů je opatřena takovýmhle otvorem.
č. 365 AR3b13
Kameny Karahunj jsou sestaveny do táhlých oblouků a velkých kruhů.
č. 366 AR3b14
To jsem já. Zachycen mezi pradávnými kameny. Jsem ale přece jen o dost mladší balvan.
č. 367 AR3b16
Ten menhir uprostřed, ten s černou bundou, ten nijak prastarý není.
č. 368 AR3b18
Odhadované stáří těchto menhirů je nejméně sedm, spíše však osm tisíc let. Neuvěřitelné!
č. 369 AR3b20
Pohled k přístupové cestě. Musí se sem totiž pěšky, autobus čeká až tam za kopcem.
č. 370 AR3b21
Kameny Karahunj tvoří menší a větší kruhy a oblouky.
č. 371 AR3b22
Karahunj se často říká arménský Stonehenge. Ten je ovšem na pohled zcela jiný. Hlavně ale asi o polovinu mladší!
č. 372 AR3b23
U některých menhirů našli archeologové také prastaré hroby.
č. 373 AR3b26
I vědci vedou spory o účelu kamenů postavených v Karahunj. Je to pohřebiště, chrám dávného arménského boha, nebo observatoř a centrum vzdělanosti?
č. 374 AR3b27
Menhiry na mě působí velice mysticky. Zvlášť s tou temnou oblohou v pozadí.
č. 375 AR3b28
Karahunj je opravdu moc zajímavá lokalita, na kterou máme bohužel strašně málo času.
č. 376 AR3b29
Není to opravdu jen starý hřbitov z doby bronzové?
č. 377 AR3b30
Pohled přes kameny ke kamenům.
č. 378 AR3b24
Otvor v kameni. Otvor v tomto případě neznamená slovensky "otevři", ale je to zkrátka díra.
č. 379 AR3b25
Co je za tím podivným otvorem?
č. 380 AR3b31
Copak to tady Pepa fotografuje?
č. 381 AR3b32
Skrze kámen jsou vidět zase kameny.
č. 382 AR3b33
č. 383 AR3b12
Menhirů s tajemstvím opředenými otvory je v Karahunj hodně a tvoří celé dlouhé řady.
č. 384 AR3b35
Nevím, proč jsou okolní kopce tak temné.
č. 385 AR3b06
Pohled do údolí pod lokalitou Karahunj.
č. 386 AR3b37
Poslední pohled přes menhiry k horám.
č. 387 AR3c03
Stanice lanovky ve vesnici Halidzor.
č. 388 AR3c04pa
Panoráma údolí pod stanicí lanovky.
č. 389 AR3c06
Kvetoucí vlčí máky a bodláky ve stráni.
č. 390 AR3c09
Přijíždí kabina lanovky. Jedou vždycky dvě proti sobě.
č. 391 AR3c11
Jedna kabina lanovky je asi pro pětadvacet lidí.
č. 392 AR3c13
Bude se "přistávat".
č. 393 AR3c16
Musíme stát chvíli ve frontě. Zájemců o přepravu lanovkou je mnoho.
č. 394 AR3c17
Pod lanovkou z té vyhlídky je krásně vidět na celé údolí.
č. 395 AR3c20
Už jedou pro nás!
č. 396 AR3c22
Ještě kousíček a bude se vystupovat.
č. 397 AR3c23
První fotografie z kabiny lanovky. Sklo není moc čisté a je zabarvené. S fotkami bude hodně práce.
č. 398 AR3c25
První ze tří sloupů na pět a tři čtvrtě kilometru dlouhé lanovce.
č. 399 AR3c28
Pod lanovkou se točí sem a tam a vine se nahoru a dolů silnice vedoucí ke stejnému cíli, k němuž vede i lanovka. Po téhle silnici my pojedeme nazpátek.
č. 400 AR3c29
Druhý ze tří sloupů lanovky.
č. 401 AR3c30
Jsme uprostřed cesty, protože potkáváme druhou kabinu.
č. 402 AR3c31
Třetí a poslední sloup lanovky a za ním ukrutánská jáma dolů do údolí. Lano už bez jakéhokoli podpůrného sloupu je do cíle ještě 2700 metrů dlouhé!
č. 403 AR3c33
Stál jsem vepředu v kabině skoro u skla (za jedním tlačícím se Arménem) a skoro se mi z tohohle pohledu udělalo mdlo.
č. 404 AR3c34
Pod námi vidíme opuštěný dolní tatevský klášter z jedenáctého století.
č. 405 AR3c35
Silnice musí celé to hluboké údolí sestoupat a zase vystoupat.
č. 406 AR3c36
Nezatočí se nám hlava, až se budeme motat těmi zatáčkami na zpáteční cestě?
č. 407 AR3c39
Pod námi je v nejhlubším místě k zemi 320 metrů. Vlevo vidíme klášter Tatev.
č. 408 AR3c41
Koncová stanice lanovky u kláštera Tatev je už před námi.
č. 409 AR3c43
Pohled od stanice lanovky Tatev.
č. 410 AR3c45
Přijíždí další kabina lanovky. Jsou v ní taky naši, ale pořád ještě nejsme všichni. Čas jízdy je necelých patnáct minut a s připočtením času na výstup a nástup máme tedy ještě dost času.
č. 411 AR3c47
Kabina se blíží ke svému cíli. Ta na druhém konci lana samozřejmě taky.
č. 412 AR3c49
Střechy a věž kláštera Tatev jsou pod námi.
č. 413 AR3c50
Chodník od lanovky. Rozptýleni po nevelkém okolí tu čekáme, až sem lanovkou přijedou všichni.
č. 414 AR3c52
Je čas i svačinku. Pepa popíjí pivo Ararat, asi nejlepší arménské pivo.
č. 415 AR3c53
Příjezdová silnice s parkujícími auty.
č. 416 AR3c54
Ta cedule říká mnoho technických detailů, ze kterých jsem jich pochopitelně spoustu uvedl. Zbývá snad jediná informace. Díky svým parametrům se tahle lanovka ke klášteru Tatev dostala mezi Guinessovy rekordy.
č. 417 AR3c56
Klášter Tatev už nás očekává.
č. 418 AR3d01
Klášter trochu připomíná pevnost. Obepínají ho silné obranné zdi.
č. 419 AR3d02
Věž kostelíka Matky Boží, tedy Panny Marie.
č. 420 AR3d03
Kostel Poghos Petros.
č. 421 AR3d05
Marina, naše arménská průvodkyně, která nás má na starosti po celý náš pobyt, provádí výklad a čeká, až budou její věty přeloženy do našeho rodného jazyka.
č. 422 AR3d06
Sloup pro měření zemětřesení. Když sloup padá, tak je zemětřesení.
č. 423 AR3d07
Výklenky a schodiště jsou také součástí opevnění.
č. 424 AR3d13
Vrcholek zemětřesného čili seismografického sloupu.
č. 425 AR3d08
Copak se pánové dozvěděli?
č. 426 AR3d28
Krásný výhled branou klášterní.
č. 427 AR3d18pa
Panoráma údolí řeky Vorotan pod klášterem Tatev.
č. 428 AR3d21
Vstup do katedrály Poghos Petros je mezi sloupy nesoucími zvonici.
č. 429 AR3d22
Oltář v katedrále Poghos Petros, čili v katedrále apoštolů Pavla a Petra.
č. 430 AR3d23
Pohled do kupole katedrály Poghos Petros. Kupole je rekonstruovaná, neboť se zřítila v roce 1931 při zemětřesení.
č. 431 AR3d24
Boženka zapaluje v katedrále svíčku.
č. 432 AR3d20
Méně obvyklý pohled na kostelík Matky Boží v průhledu mezi sloupy zvonice katedrály.
č. 433 AR3d09
Kaple Svatého Řehoře, zakladatele a patriarchy arménské apoštolské církve, vpravo provozní klášterní budovy.
č. 434 AR3d10
Před vstupem do kaple Svatého Řehoře je hrobka či spíše malé mauzoleum jiného sv. Řehoře, Řehoře Tateva.
č. 435 AR3d12
Chačkar zabudovaný do kostelní zdi.
č. 436 AR3d14
Kamenné výklenky. Nevím, k čemu sloužily.
č. 437 AR3d15
Uvnitř některých budov je tma řečená tmoucí.
č. 438 AR3d16
Zadní koutek s několika okny přece jen dává trochu světla. Ta tma uvnitř mě asi tak zblbnula, že jsem sebou venku plácnul do blátivé kaluže jak dlouhý, tak ještě spíše široký.
č. 439 AR3d26
Okolo kostelíka Matky Boží opouštíme areál kláštera.
č. 440 AR3d27
Průhled pod zvonicí.
č. 441 AR3e01
Tady odtud vedou dráty.
č. 442 AR3e03
Řeka Vorotan u hydroelektrárny Tatev.
č. 443 AR3e04
č. 444 AR3e06
Jedna z turbín v hydroelektrárně Tatev.
č. 445 AR3e08
Potrubí přivádějící vodu k turbíně.
č. 446 AR3e09
Turbína asi není zrovna jednoduché zařízení.
č. 447 AR3e10
Poslední turbína v řadě.
č. 448 AR3e11
Turbíny pohánějí tyhle třífázové generátory vyrábějící proud.
č. 449 AR3e13
Uvnitř generátoru se to točí proklatě rychle!
č. 450 AR3e14
Sál s generátory je o patro výš, než turbíny.
č. 451 AR3e15
Budova hydroelektrárny Tatev zvenku vypadá jako dosti velká továrna.
č. 452 AR3e16
Po exkurzi ještě diskuse před odjezdem.
č. 453 AR3f01
Před velkým a nově vypadajícím hotelem poněkud "válečného" jména: Mina.
č. 454 AR3f03
Ulice pod hotelem Mina.
č. 455 AR3f02
Okraj města Goris nad hotelem Mina.
č. 456 AR3f04
Obytné budovy v Gorisu jsou z červeného kamene.
č. 457 AR4a01
č. 458 AR4a03
Náš autobus čeká před hotelem Mina.
č. 459 AR4a04
I tohle patřilo k našemu hotelu. Uvnitř se nacházela restaurace a jídelna.
č. 460 AR4a07
Ranní pohled na město Goris.
č. 461 AR4a06
č. 462 AR4a02
Přemýšlel jsem, jestli je to reklama na taxi, a nebo ta krabice jako taxík opravdu někdy jezdila.
č. 463 AR4a08
Horní konec Gorisu za ranního slunce.
č. 464 AR4a09
Čerpací stanice.
Nad Vorotanskou nádrží (přehradou Spandaryan)
č. 465 AR4b03
Pohled k přehradě Spandaryan.
č. 466 AR4b05
č. 467 AR4b07
č. 468 AR4b09
Hory v pozadí mají stále zbytky sněhu.
č. 469 AR4b10
Jarda se na svahu rozhlíží po okolí.
č. 470 AR4b11
Malá "loužička" u silnice. Nad přehradou Spandaryan je postavená další malá hráz.
č. 471 AR4b16
Hory nad přehradou Spandaryan.
č. 472 AR4b19
Krása arménských "kopečků" vynikne, zasvítí-li na jejich svahy sluníčko.
č. 473 AR4b20
Okolí Selimského průsmyku
č. 474 AR4e04
Vystoupali jsme vysoko směrem k Selimskému průsmyku po cestě dávné Hedvábné stezky.
č. 475 AR4e08pa
Panoráma okolo zatáček pod Selimským průsmykem.
č. 476 AR4e12
Horské svahy pod Selimským průsmykem.
č. 477 AR4e13
Jsme na trase známé Hedvábné stezky, důležité obchodní spojnice střední a východní Asie se Středomořím.
č. 478 AR4e14
Po téhle silnici jsme stoupali nahoru a nahoru. Docela dlouho.
č. 479 AR4e16
Škoda toho oparu, nepřítele všech fotografů, při pohledu do dálky.
č. 480 AR4e20
Pohled nahoru k Selimskému průsmyku.
č. 481 AR4g01
Můstek je pozůstatkem dávné karavanní cesty.
č. 482 AR4c07
První zastavení v Jermuku. Na mostě přes hluboké údolí či spíše kaňon řeky Arpy.
č. 483 AR4c01
Kaňon v Jermuku fotografovaný proti toku Arpy.
č. 484 AR4c05
č. 485 AR4c03
Pohled z mostu na část Jermuku.
č. 486 AR4c06
Velký jermucký lázeňský hotel.
č. 487 AR4c04
Kaňon v Jermuku fotografovaný po toku řeky Arpy.
č. 488 AR4c08
č. 489 AR4c13
Hlavní lázeňská budova v Jermuku. Asi taky něco jako ředitelství, nebo tak.
č. 490 AR4c14
Procházková cesta lázněmi u kolonády vede okolo rybníka.
č. 491 AR4c28
Detail osvětlení u lázeňské kolonády.
č. 492 AR4c26
Konec chodníku za kolonádou.
č. 493 AR4c15
Lázeňská kolonáda v Jermuku.
č. 494 AR4c16
Detail sloupu lázeňské kolonády.
č. 495 AR4c17
Lázeňskou horkou vodu je třeba vyzkoušet.
č. 496 AR4c19
Tihle tu možná jsou na léčení.
č. 497 AR4c18
V jermucké kolonádě.
č. 498 AR4c20
Jeden z pramenů zdejší léčivé vody.
č. 499 AR4c25
Kdo nemá strach z následků, může se klidně napít.
č. 500 AR4c21
Já jsem se napil docela dost, asi ze dvou pramenů. Žádné negativní následky se nedostavily.
č. 501 AR4c24
Někdo pije, někdo fotí, další se dívají...
č. 502 AR4c33
Tahle část okolo vody vytékající z rybníčku je krásně opravená, jiné části lázní procházejí velkou rekonstrukcí, což je vpravo trošku vidět.
č. 503 AR4c30
Tihle budují fungl nový chodník.
č. 504 AR4c36
Umělecká plastika v lázeňském parčíku.
č. 505 AR4c31
Sousoší matky s dítětem. To ale asi každý pozná sám.
č. 506 AR4c35
Mistr zahradník.
č. 507 AR4c09
Jakýsi památník v Jermuku stojící naproti poště.
č. 508 AR4c10
Ulice vedoucí do údolí k řece Arpě.
č. 509 AR4c12
Ulice Jermuku oživuje spousta zeleně.
č. 510 AR4d01
Za Jermukem jdeme do údolí k řece Arpě.
č. 511 AR4d02
Lákající odbočka nikoho nezlákala. Možná proto, že nevíme, co na té ceduli píšou.
č. 512 AR4d07
Ohlédnutí zpět k Jermuku na kaňon Arpy.
č. 513 AR4d08
Zelený kaňon řeky Arpy.
č. 514 AR4d09
č. 515 AR4d10
Bílé peřeje řeky Arpy pod silnicí, po níž jdeme.
č. 516 AR4d11
Další pohled na zdivočelé vody řeky Arpy.
č. 517 AR4d12
Čím jdeme dál, tím méně hluboký kaňon je.
č. 518 AR4d16
Na silnici skoro nic nejezdí. Auto potkáme jen výjimečně.
č. 519 AR4d18
Skály a rozkvetlé stráně okolo silnice.
č. 520 AR4d19
Jeskyně a křížek. Možná je pod ním něčí hrob.
č. 521 AR4d37
Tenhle velký obytný dům je od Jermuku už dosti vzdálen.
č. 522 AR4d22
Dravý potok, který je přítokem řeky Arpy.
č. 523 AR4d35
č. 524 AR4d20
Vody přehrady Kechut.
č. 525 AR4d23
Pohled ze silnice přes přehradu.
č. 526 AR4d26
Malý kostelík vypadá tak nepatrný, že za vodou skoro není vidět.
č. 527 AR4d28
č. 528 AR4d29
Jakési umělé koryto.
č. 529 AR4d30
Nevím z čeho je ten rezavý plot, ale ten vlevo nahoře je z pneumatik.
č. 530 AR4d38
Nad námi je zataženo, na hory za přehradou a za Jermukem svítí sluníčko.
č. 531 AR4d40
Přehradní hráz nádrže Kechut.
č. 532 AR4d41
č. 533 AR4d42
Takovéhle starožitnosti se už u nás nevidí. Tady fungují.
č. 534 AR4d45
Nějaké vodárenské zařízení v blízkosti hráze přehrady Kechut.
č. 535 AR4d46
Vracejí se z procházky po hrázi.
č. 536 AR4d44
Jo. Já vím, že to je náš autobus.
č. 537 AR4f01
Selimská karavanseráj nedaleko pod Selimským průsmykem.
č. 538 AR4f02
Karavanseráj má jen tenhle jediný vchod, který se dal dobře bránit před různými lapky a lupiči.
č. 539 AR4f03
Vstupní partie karavanseráje, do hlavní dlouhé místnosti pro celé karavany se vstupuje otvorem vlevo.
č. 540 AR4f05
Vnitřní prostor hlavní místnosti s malým světlíkem nahoře.
č. 541 AR4f06
Detail stropního otvoru propouštějícího dovnitř alespoň trochu světla. Zkrátka detail světlíku.
č. 542 AR4f07
V karavanseráji odpočívalo jistě mnoho karavan na svých dlouhých cestách po Hedvábné stezce.
č. 543 AR4f08
Opouštíme působivě zachovalou selimskou karavanseráj.
č. 544 AR4i01
Pohled do dvorků vesnice Noratus.
č. 545 AR4i02
č. 546 AR4i06
Ve vesnici Noratus se nachází hřbitov s největším počtem zachovalých cenných středověkých chačkarů.
č. 547 AR4i04
Tahle část hřbitova chačkarů je evidentně novějšího data.
č. 548 AR4i07
Tyhle chačkary už něco pamatují.
č. 549 AR4i09
Některé ze zdejších chačkarů jsou velmi cenné.
č. 550 AR4i10
Některé kamenné kříže prý pocházejí dokonce až ze šestého století. Neuvěřitelné.
č. 551 AR4i11
Můžeme se jen dohadovat, jak starý může být zrovna tenhle kamenný kříž. Jeho stáří poznají jen odborníci. A asi ne z mojí fotografie.
č. 552 AR4i12
Navštívit tenhle hřbitov s tolika starobylými kamennými kříži je opravdu zážitek.
č. 553 AR4i13
Kameny a náhrobky.
č. 554 AR4i16
Chačkary, chačkary, chačkary...
č. 555 AR4i14
Na hřbitově Noratus lze nalézt i náhrobní kameny jiných tvarů.
č. 556 AR4i18
Ovce pasoucí se na hřbitově tu nikomu nevadí. U nás by jejich majitel dostal jistě přinejmenším pořádnou pokutu.
č. 557 AR4i19
Arménka Marina nám říká o některých kamenech mnoho podrobností.
č. 558 AR4i23
Ovečky a kameny.
č. 559 AR4i24
Prý jeden z nejstarších náhrobních kamenů.
č. 560 AR4i26
Chačkary. Co jiného?
č. 561 AR4i27
Jedna z místních návštěvnic hřbitova se opírá o svou hůlku.
č. 562 AR4i28
Působivý pohled.
č. 563 AR4i30
Dokonce je na hřbitově chačkarů i stará velká hrobka.
č. 564 AR4i31
Detail jednoho ze stovek zdejších kamenných křížů..
č. 565 AR4i33
Nedá mi to, a ty chačkary na hřbitově fotografuju dál. Každý z nich je totiž jiný, neopakovatelný.
č. 566 AR4i34
Nicméně se najednou ocitám na hřbitově skoro sám, všichni už odešli k autobusu.
č. 567 AR4i35
Asfaltová cesta vedoucí novou částí hřbitova.
č. 568 AR4i36
Střechy domů ve vesnici Noratus.
č. 569 AR4i37
č. 570 AR4i38
Prodejci různých suvenýrů se snaží, abychom si něco koupili, než odjedeme.
č. 571 AR4j03
Jezero Sevan při pohledu ze schodů vedoucích ke klášteru Sevanavank.
č. 572 AR4j04
Zachovalé a zrekonstruované kostely kláštera Sevanavank mají samozřejmě křížový půdorys.
č. 573 AR4j05
Kostel Svatých Apoštolů.
č. 574 AR4j06
Jarda se musí u jezera Sevan nechat zvěčnit.
č. 575 AR4j08
I já se nad jezerem Sevan nechám fotografovat.
č. 576 AR4j09
Kostel Matky Boží.
č. 577 AR4j12
Jezero Sevan je Armény nazýváno "Modrou perlou" a někdy také "Modrýma očima Arménie".
č. 578 AR4j10
Chačkary či jejich fragmenty opřené o kostelní zdi vypadají velice starobyle.
č. 579 AR4j11
č. 580 AR4j16
Kostel Svatých Apoštolů nad jezerem Sevan.
č. 581 AR4j19
Pomník či přímo náhrobek jakého lodního kapitána zdejší lodní dopravy stojí vedle schodů vedoucích z dolního parkoviště ke kostelům kláštera Sevanavank.
č. 582 AR5a01
Pohled zevnitř k bráně resortu u jezera Sevan, kde jsme na jednu noc ubytováni.
č. 583 AR5a02
Vpředu bazén, vzadu jezero. Koupat se nebudu ani v jednom.
č. 584 AR5a03
Z dlouhých stínů lze poznat, že sluníčko velice brzy zapadne.
č. 585 AR5a04
č. 586 AR5a05
K resortu patří i tohle molo, kde se můžeme projít nad hladinou jezera Sevan.
č. 587 AR5a06
Racek.
č. 588 AR5a08
Best Western Bohemia Resort při pohledu z mola.
č. 589 AR5a11
Best Western Bohemia Resort při pohledu z mého pokoje.
č. 590 AR5a12
Klidná voda hladiny v bazénu je jako zrcadlo.
č. 591 AR5b01
Replika středověké obchodní plachetnice.
č. 592 AR5b02
Kormidelník na zádi.
č. 593 AR5b03
Loď se plaví pod arménskou vlajkou.
č. 594 AR5b04
Ta loď zakotvila u mola našeho resortu kvůli nám. Čekáme na nástup.
č. 595 AR5b05
Je to replika plachetnice postavená v souladu se starými technikami pro stavbu takových lodí. Prakticky všechno je ze dřeva, až na lana a nějaké to drobné kování.
č. 596 AR5b13
Na loď se vejdeme všichni.
č. 597 AR5b06
Pohled vzhůru ke stěžni říká, že počasí nám přeje. Obloha nad našimi hlavami je nádherně modrá.
č. 598 AR5b08
Všichni na palubě, odrážíme od mola.
č. 599 AR5b10
Na břehu v resortu nezůstal vůbec nikdo.
č. 600 AR5b11
Na palubě je skvělá nálada, aniž musí v podpalubí někdo přikládat.
č. 601 AR5b35
Profil arménského kormidelníka.
č. 602 AR5b16
Kormidelníci jsou třeba dva. Takovéhle kormidlo je po obou stranách plachetnice.
č. 603 AR5b15
Kormidelník při práci.
č. 604 AR5b20
Pohled na záď.
č. 605 AR5b18
Úsměv na rtech má skoro každý, když je tak nádherný den.
č. 606 AR5b22
Lanoví. V těch provazech se asi někdo vyzná. Každopádně musí, chce-li plachtit.
č. 607 AR5b34
Vrcholek stěžně.
č. 608 AR5b23
Ač je tu plachta, my plujeme na lodní šroub. Při průzkumné výpravě, kterou tahle loď absolvovala z Černého moře přes Středozemní moře a Atlantik až do baltu a po ruských řekách zpátky, byl lodní šroub jen záloha pro případ nějaké nouzové situace.
č. 609 AR5b33
Úsměv na rty! Bude foto!
č. 610 AR5b24
Já se místo úsměvu spíše šklebím. Bohužel.
č. 611 AR5b31
Další fotografování před stěžněm.
č. 612 AR5b27
Při návštěvě v podpalubí.
č. 613 AR5b28
Že bychom dostali i nějaké občerstvení? Ne, tohle je pro nás přece málo. To bude jenom pro námořníky.
č. 614 AR5b29
Vybavení lodní kuchyně.
č. 615 AR5b30
Složené záchranné vesty.
č. 616 AR5b32
Klášter Sevanavank nad jezerem, jak je vidět z lodi.
č. 617 AR5b36
Kopce v okolí jezera a velký hotel.
č. 618 AR5b37
Opět pohled ke klášteru Sevanavank.
č. 619 AR5b39
Kostely kláštera Sevanavank. Vlevo ten menší je kostel Matky Boží, vpravo je kostel Sv. Apoštolů.
č. 620 AR5b40
Letní rekreační sídlo arménského prezidenta.
č. 621 AR5b43pa
Panoráma hor okolo jezera Sevan.
č. 622 AR5b42
Kostely kláštera Sevanavank k fotografování vybízejí.
č. 623 AR5b19
Muž u kormidla.
č. 624 AR5b45
Lodní vlajka. Arménská.
č. 625 AR5b41
Jarda s Honzou na zádi.
č. 626 AR5b46
Plavba je skvělá a veselá.
č. 627 AR5b47
Na zádi došlo ke střídání. Fotit se chtějí zase další.
č. 628 AR5b48
Netrvá snad fotografovi ta fotka příliš dlouho, že ne?
č. 629 AR5b49
Hladina jezera Sevan za lodí.
č. 630 AR5c01
Parkoviště pod klášterem Goshavank.
č. 631 AR5c02
Klášter Goshavank má dva kostely, kapli a knihovnu.
č. 632 AR5c03
č. 633 AR5c57
Klášter Goshavank fotografovaný pro změnu seshora.
č. 634 AR5c59
U kláštera neodmyslitelný chačkar.
č. 635 AR5c58
Po dlouhé předchozí procházce jsem byl dosti unavený a dovnitř jsem už nešel.
č. 636 AR5c30
Tady na fotografii fotografujících rukou si můžete přečíst nadmořskou výšku jezera Gosh.
č. 637 AR5c31
Co píšou na téhle ceduli uprostřed lesa, to by mě teda opravdu zajímalo.
č. 638 AR5c10
Jezero obrůstá živě zelený vodní porost.
č. 639 AR5c11
Okraje jezera můžou být zrádné.
č. 640 AR5c14
Jezero Gosh má téměř pravidelný kruhový tvar.
č. 641 AR5c15
Jezero Gosh je kupodivu na kopci. V jakési přírodou vytvořené prohlubni na horském svahu.
č. 642 AR5c17
Díváme se na jezero a nestačíme se divit, jak vysoko do kopce jsme k němu museli.
č. 643 AR5c20
Zrcadlová hladina jezera Gosh.
č. 644 AR5c23
Copak je to tam vzadu v lese?
č. 645 AR5c24
Okraj jezera Gosh.
č. 646 AR5c26
č. 647 AR5c28
Vzadu přišlo lesem k jezeru stádo krav.
č. 648 AR5c32
Od jezera jdeme zpět jinou cestou.
č. 649 AR5c33
Zvonečky u cesty.
č. 650 AR5c34
Drobné žluté kvítky zajímavého tvaru.
č. 651 AR5c37
Nádherně rozkvetlá louka a okolní hory.
č. 652 AR5c38
Takhle nádherně rozkvetlé louky jsem už dlouho neviděl.
č. 653 AR5c40
č. 654 AR5c41
č. 655 AR5c42
Z tohohle pohledu odhalují luční kvítky jakousi pěšinku vedoucí napříč loukou.
č. 656 AR5c44
Fascinující. Louka je opravdu samý květ.
č. 657 AR5c47
Tohle je "vodopád" kvůli němuž se nás jen několik vydalo s jedním z průvodců náročnou oklikou. Takový čůrek!
č. 658 AR5c48
Stala se nehoda. Ztráta fotoaparátu. Následuje návrat lesem a hledat!
č. 659 AR5c50
Fotoaparát se našel! V potoce nad vodopádem. Po vysušení na hotelu začal další den fungovat.
č. 660 AR5c51
Standa s nalezeným fotoaparátem nad "vodopádem".
č. 661 AR5c53
Podle potoka dolů už se šlo jen pár metrů.
č. 662 AR5c54
Od potoka vystoupáme vysoko nad vesnici Gosh.
č. 663 AR5c04
Vesnické stavení.
č. 664 AR5c05
Branka v plotě.
č. 665 AR5c06
Obrázek z vesnického života.
č. 666 AR5c07
Kamenná a dřevená kůlna.
č. 667 AR5c08
Vesnické děti zírají na zástup skoro padesáti turistů, kteří se hrnou po cestě okolo.
č. 668 AR5c56
Dvorek. Asi na něm občas parkuje nějaké auto.
č. 669 AR5c60
Moje pivo jako odměna po dlouhé procházce.
č. 670 AR5d01
Po návratu do Jerevanu jdu večer na staré známé místo. Do kavárny Vika u náměstí Republiky.
č. 671 AR5d02
Tryskající voda osvěžuje jinak strašlivě suchý a horký vzduch.
č. 672 AR5d04
Nemůžu u téhle krásy chybět!
č. 673 AR5d05
Zelená!
č. 674 AR5d06
Barevná pohoda.
č. 675 AR5d07
Atmosféra kolem jerevanské zpívající fontány je báječná.
č. 676 AR5d08
Barevné osvěžení.
č. 677 AR5d11
Turisté i domorodci se zvolna potulují okolo fontány, poslouchají hudbu a sledují barevné stále se měnící gejzíry tryskající vody.
č. 678 AR5d13
Výška tryskající vody je někdy nečekaná. A stejně nečekaná je pak takt sprška drobných vodních kapiček, které mě zasáhnou.
č. 679 AR5d10
Jak se někdo někdo fotografuje, je to příležitost i pro mne.
č. 680 AR5d14
Hudbu a osvěžující barevné tryskající gejzíry doplňuje pohoda korzujících lidí, kteří jsou trochu vidět v pozadí.
č. 681 AR5d16
Když je v Jerevanu půl jedenácté, u nás je už půl druhé ráno.
č. 682 AR5d19
Růžová!
č. 683 AR5d17
Dáma s balónky.
č. 684 AR5d20
Vodní stěna je občas odfukována větříkem, aby pokropila okolostojící.
č. 685 AR5d21
č. 686 AR5d22
Oranžová.
č. 687 AR6a02
Vystupovat! K pevnosti Amberd se jde pěšky!
č. 688 AR6a01
Pevnost Amberd v dálce za hlubokým údolím.
č. 689 AR6a03
Já po včerejší námaze na cestě kolem vodopádu pěšky nejdu a jedu dál autobusem podle dlouhé kamenné zdi.
č. 690 AR6a06
Hmyzí pár pocucává šťávičku z květu jetele u silnice.
č. 691 AR6a08
Pohybujeme se na jižních svazích pohoří Aragats.
č. 692 AR6a07
Pevnost Amberd stojí na ostrohu nad soutokem řek Arkashen a Amberd.
č. 693 AR6a11
Pohled na Amberd z příjezdové silnice. Bohužel hodně proti slunci.
č. 694 AR6a14
Brána do pevnosti při přístupu z údolí.
č. 695 AR6a15
Příjezdová silnice vede horami.
č. 696 AR6a16
Vlčí máky u silnice.
č. 697 AR6a17
Poupata vlčích máků.
č. 698 AR6a18
Nad bránou pevnosti se tyčí malý kostelík Matky Boží.
č. 699 AR6a19
Hory a silnice nad pevností Amberd.
č. 700 AR6a20
Kostelík Matky Boží je boží, jak tam tak stojí nad hlubokým údolím.
č. 701 AR6a22
Vykračuju na chodník vedoucí kolem hradu.
č. 702 AR6a23
Pevnost Amberd se často označuje taky jako hrad. Tady ty zbytky zdí hrad každopádně hodně připomínají. Nad hradem hrdě vlaje arménská vlajka.
č. 703 AR6a25
Chodník u okraje pevnosti, nad srázem do údolí.
č. 704 AR6a26
Zbytky věže a zdí paláce.
č. 705 AR6a27
U zbytků obranné věže.
č. 706 AR6a29
Pohled do údolí pod hradem.
č. 707 AR6a30
Barvy květů na zdejších stráních.
č. 708 AR6a24
Dole by měla být řeka, ale je tam možná jen tak nějaký potůček. Možná je tam řeka jen, když tají sněhy na svazích Aragats.
č. 709 AR6a34
Naši trekaři jdou přes most v druhém údolím, kde přece jenom nějaká voda teče.
č. 710 AR6a35
Kvítky na stráni.
č. 711 AR6a36
Vodopád ve stráni nad řekou.
č. 712 AR6a37
Trekaře čeká prudká stráň nahoru. Na plném pálícím slunci. To jim nezávidím. Opravdu ne.
č. 713 AR6a38
Rozhled na okolní krajinu.
č. 714 AR6a48
č. 715 AR6a39
Kostelík Matky Boží, někdy nazývaný taky Vahrmašen.
č. 716 AR6a40
Než vstoupím do kostelíka, udělám si fotku vchodu.
č. 717 AR6a42
Obrázek z interiéru kostelíka Vahrmašen s obrázkem Svaté Rodiny a Poslední večeře.
č. 718 AR6a43
Nezbytné svíčkoviště.
č. 719 AR6a44
Kupole kostelíka Matky Boží.
č. 720 AR6a45
Uvnitř kostelíka se střídají obrázky s chačkary či jejich fragmenty.
č. 721 AR6a47
Vchod do kostelíka, tentokrát bez zraněné dívky.
č. 722 AR6a31
Pod zdí hradního paláce.
č. 723 AR6a32
Kvítky zabarvená stráň pod hradním palácem.
č. 724 AR6a49
Uvnitř paláce jsou víceméně jen samé dosti rozbořené zbytky různých zdí.
č. 725 AR6a50
Cesta, kterou ukončuju svůj prohlídkový okruh kolem pevnosti Amberd.
č. 726 AR6b02
Jedeme do pohoří Aragats. Čím výš, sněhu tím víc.
č. 727 AR6b03
Jsme rozesazeni do menších mikrobusů. Náš velký autobus by tu neměl šanci.
č. 728 AR6b04
Mikrobusy s námi stoupají stále nahoru.
č. 729 AR6c07
Pokus o autoportrét fotografa.
č. 730 AR6b06
Blížíme se k jezeru Kari a kolem rozbité silnice jsou už docela slušné závěje špinavého sněhu.
č. 731 AR6b07
Vyhneme se? Ano. Musíme.
č. 732 AR6b08
Mikrobus je už jen pár set metrů před cílem.
č. 733 AR6b09
Hráz jezera Kari. Copak je to za jezero, když má takovouhle hráz?
č. 734 AR6b10
Pepa. Vypadá, že mu není zima. Mně tady zima byla. Vždyť je to v nadmořské výšce asi 3100 metrů.
č. 735 AR6b12
Čtyři vrcholy Aragats jsou za jezerem Kari. V mlhách.
č. 736 AR6b13pa
Celkové panoráma jezera Kari.
č. 737 AR6b17
Okolo jezera Kari stojí mnoho různých staveb.
č. 738 AR6b18
Sněhové jazyky na kamenitých svazích pod vrcholky hory Aragats.
č. 739 AR6b19
Pro mnoho budov, mezi nimiž je nejen restaurace s noclehárnou, ale i meteorologická stanice a dokonce vesmírná observatoř, je potřeba dopravit sem i dostatek elektrické energie.
č. 740 AR6b21
Jedna z budov na svahu nad jezerem Kari.
č. 741 AR6b22
Pohled na jezero Kari přes obelisk. Počasí se prudce zhoršuje.
č. 742 AR6b25
U některých budov lze spatřit mohutné závěje. V zimě se tu asi bude sníh měřit na metry.
č. 743 AR6b24
Obelisk u jezera Kari, starý menhir, nazývaný dračí kámen.
č. 744 AR6b20
Do restaurace u jezera Kari jsem se už nedostal. Začalo pršet.
č. 745 AR6b26
Jirka fotí v dešti, já schován pod střešním okrajem jakési budovy.
č. 746 AR6b27
Déšť se změnil v šílený liják.
č. 747 AR6b29
V lijáku, který se dokonce ještě záhy vyvine v silné krupobití, sem přijíždí nějaký další mikrobus.
č. 748 AR6c01
Na východních svazích pohoří Aragats neprší, nelije, ani nekrupobije.
č. 749 AR6c02
Louky se modrají množstvím takovýchhle pomněnek.
č. 750 AR6a09
Typický pohled do tábora kočovných jezídů. Stany, maringotky, ohrady.
č. 751 AR6a10
Jezídové se zabývají především pastevectvím.
č. 752 AR6c23
Ovce, které v horách chovají jezídové, jsou často vidět i na silnici.
č. 753 AR6c13
Tábory Jezídů nejsou na svazích hor kolem pohoří Aragats žádnou vzácností.
č. 754 AR6c08
Horské louky v Arménii v červnu nádherně kvetou.
č. 755 AR6c09
Krásná kvítka, že?
č. 756 AR6c12
I tyhle rostlinky kvetou fialově.
č. 757 AR6c04
Tábor Jezídů a jeho hlídač.
č. 758 AR6c05
Jezídové v Arménii kočují.
č. 759 AR6c06
Ovce Jezídů pod pohořím Aragats.
č. 760 AR6c14
Pro mě dosti nepředstavitelný způsob života.
č. 761 AR6c15
Jezídové pasou i krávy, mléko v konvích potom z hor svážejí arménští obchodníci.
č. 762 AR6c16
Při pohledu na stany Jezídů mě napadá, kam se Jezídové asi uchylují na zimu.
č. 763 AR6c17
Vypadá to, že tihle Jezídové právě stříhají ovce.
č. 764 AR6c18
Jezídové mají svoje vlastní velmi svérázné náboženství, pro které jsou často neprávem označováni jako vyznavači ďábla.
č. 765 AR6c21
Pasačka ovcí.
č. 766 AR6c19
Jezídové jsou původem Kurdové a v Arménii žijí víceméně v emigraci.
č. 767 AR6c20
č. 768 AR6d01
Z hor jsme sjeli dále do nížiny a zase se zatáhlo. Pokud mi ovšem dovolíte označit nadmořskou výšku kolem 1750 metrů slovem nížina.
č. 769 AR6d02
Pomník arménské abecedy se sestává z mnoha pomníků jednotlivých písmenek či jejich dvojic.
č. 770 AR6d03
Arménskou abecedu vytvořil mnich Mesrop Maštoc, vdělanec, učitel, teolog i lingvista, asi okolo roku 405.
č. 771 AR6d05
Arménské písmo se dodnes používá, zatímco hlaholice, kterou k nám přinesli Konstantin s Metodějem o více než 450 let později, už nikoliv.
č. 772 AR6d09
Písmen arménské abecedy vymyslel Mesrop Maštoc rovnou 39.
č. 773 AR6d06
Liborové ukazují na "L".
č. 774 AR6d07
Tady u "L" sedí pro změnu Lubomír. Nevím proč je to písmenko tady ve dvojici s jiným, ale "L" je pochopitelně to vpravo, protože ho dost možná Mesrop Maštoc obšlehl z písma starých Římanů, z něhož později vznikla i latinka.
č. 775 AR6e02
Před koňakárnou jsme chvíli čekali, ale už se hrneme dovnitř.
č. 776 AR6e03
Pár keříků vína je tu asi jen kvůli návštěvníkům, co sem jako my přijdou na exkurzi.
č. 777 AR6e04
Je červen, tak je víno takovéhle. Sklízet se určitě brzo nebude.
č. 778 AR6e05
Vnitřní nádvoří fabriky, kde vyrábějí arménský koňak Ararat. Tedy vlastně brandy, neboť koňak se může nazývat jen brandy připravená z hroznů vypěstovaných v okolí města Congnac v západní Francii.
č. 779 AR6e06
Marina se baví s průvodkyní, která nás provede továrnou.
č. 780 AR6e08
Už půjdeme dovnitř, velí nám Arménka provázející nás jerevanskou koňakárnou.
č. 781 AR6e09
Suchý vnitrozemský arménský vzduch je nutno osvěžovat i na nádvoří koňakárny.
č. 782 AR6e29
Tahle fontána není tak barevná, jako ta na náměstí Republiky, zato ale fontánuje i přes den.
č. 783 AR6e10
Obrovité sudy v jedné z hal.
č. 784 AR6e12
Bohužel netuším, kolik se do takových obrovských sudů vejde.
č. 785 AR6e15
Tohle už jsou velikostně celkem normální sudy, ve kterých brandy zraje.
č. 786 AR6e19
Číslování sudů je zřejmé, stejně jako letopočet.
č. 787 AR6e20
Tady ale zraje koňaku! I když koňak to může být jen tady v Arménii a nebo nanejvýš ještě v Rusku. Jinde to musí být brandy.
č. 788 AR6e16
Malá výstavka lahvovaného koňaku a demižonů.
č. 789 AR6e17
Sud míru. Načnou ho, až bude definitivně vyřešen a ukončen letitý spor s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach.
č. 790 AR6e18
Asi jediný sud na světě, u kterého si všichni přejí, aby z něho brandy pili co nejméně vyzrálou.
č. 791 AR6e28
Nevím jak v Arménii, ale u nás se tomu říká samorost.
č. 792 AR6e21
Tak si zkuste přečíst, co o téhle zrající brandy na sudu píšou.
č. 793 AR6e24
Jsme v hale, kde se skladují sudy věnované různým potentátům především z řad politiků, kteří Jerevan navštívili. Tenhle sud si osobně podepsal litevský prezident.
č. 794 AR6e25
Sudy darované kdekomu tu mají spíš jen na starost. Musí o ně pečovat a každoročně je taky doplňovat.
č. 795 AR6e26
Každý sud se zlatou cedulkou někomu patří. Taky bych si dal líbit jeden sud. Já bych jim ho tu nenechal a zlatou cedulku bych taky nechtěl.
č. 796 AR6e27
V hale s darovanými sudy jsou i fotografie všech obdarovaných z jejich návštěvy ve zdejší koňakárně.
č. 797 AR6e30
Á, bude se pít. Už je nalito.
č. 798 AR6e33
Správné pití koňaku: pokojová teplota, ohřát dlaněmi, pohoupat ve sklence a rozvonět, podívat se, přičichnout, a tak dále.
č. 799 AR6e37
Posloucháme výklad o tom, jak máme správně koňak pít.
č. 800 AR6e36
Správně nalité množství je právě po okraj položené koňakové skleničky.
č. 801 AR6e38
Tak začneme. Blanka rovnou ze dvou.
č. 802 AR6e39
Chutná?
č. 803 AR6e40
Na zdraví!
č. 804 AR6e41
Na zdraví ještě jednou pro fotografy.
č. 805 AR6e42
"Mě nefoť!", slyšel jsem zepředu.
č. 806 AR6e43
Každý máme na ochutnání tři sklenky. V každé je koňak Ararat, ale v každé z nich jiného stáří. Můžeme si ťukat na zdraví opakovaně!
č. 807 AR6e47
Tak, tak. Správně! Nejprve pěkně ohřát v dlaních a rozvonět!
č. 808 AR6e45
Vyfotím ještě posledního pijáka a dám si konečně taky.
č. 809 AR7a02
Ranní zastávka na vyhlídce na horu Ararat je za slunečného počasí.
č. 810 AR7a03pa
Panoráma výhledu na Ararat. Ta menší hora vlevo je Malý Ararat.
č. 811 AR7a04
Přiblížený vrchol Arartu.
č. 812 AR7a05
Je sice slunečno, ale hora Ararat je v oparu.
č. 813 AR7a06
č. 814 AR7a11
Kdesi pod námi se pasou kravky.
č. 815 AR7a14
Vlevo Ararat, vpravo je vidět část Jerevanu.
č. 816 AR7a15
Vyhlídka na Ararat tu je právě kvůli hoře všech Arménů extra postavená.
č. 817 AR7b01
Taková auta v Arménii ještě běžně jezdí. A opravdu jezdí.
č. 818 AR7b02
Občerstvení i zelenina. A možná i cukrárna nebo pekárna.
č. 819 AR7b03
Seník nacpaný až po střechu.
č. 820 AR7b04
Je teplo, až horko. Pít se musí i cestou.
č. 821 AR7b05
Náklaďák pamatující zřejmě ještě hlubokou dobu sovětského impéria.
č. 822 AR7b07
Dlážděná cesta. To přece vidí každý. Myslel si snad někdo, že to je něco jiného?
č. 823 AR7b12
Cesta údolím říčky Azat.
č. 824 AR7b13
Zřejmě obydlená maringotka.
č. 825 AR7b14
Rybí sádky vypadají jako před výlovem.
č. 826 AR7b17
Kravky na cestě i vedle ní.
č. 827 AR7b19
Koryto řeky Azat.
č. 828 AR7b28
Tur domácí. Povedený kousek.
č. 829 AR7b21
Když si chcete k téhle kytce čmuchnout, ani nemusíte sehnout hřbet.
č. 830 AR7b15
Arménské zátiší s pneumatikami.
č. 831 AR7b23
Je čas na cigaretu.
č. 832 AR7b27
Naše dámy musí samozřejmě něco prodiskutovat.
č. 833 AR7b31
Údolí pod vesnicí Garni je docela hluboké.
č. 834 AR7b30
Cítíte tu vůni?
č. 835 AR7b32
Rybníček a v něm mnoho rybiček čudliček.
č. 836 AR7b33
Procházíme staveništěm. Nešlápněte na hřebík!
č. 837 AR7b35
Čmuchy čmuch!
č. 838 AR7b36
Čedičové skály jsou pro tohle údolí typické.
č. 839 AR7b38
Je to ještě divoký potok, nebo už se tomu dá říkat vodopád?
č. 840 AR7b40
Zpěněná dravá voda.
č. 841 AR7b41
Úchvatné čedičové skály v úzké rokli kolem řeky Azat.
č. 842 AR7b42
Ve skalách čas stvořil i něco jako mělké jeskyně.
č. 843 AR7b43
Čedič je sopečná vyvřelina, na zemském povrchu rychle ztuhlá.
č. 844 AR7b44
Pohled do nejužšího místa rokle pod vesnicí Garni.
č. 845 AR7b51
Řeka Azat.
č. 846 AR7b45
Vysokánské čedičové skalní sloupce.
č. 847 AR7b50
Nezvyklý pohled na jeskyni složenou z šestiúhelníků.
č. 848 AR7b47
Domácí zvířata asi nehledají u skal něco k snědku.
č. 849 AR7b48
V rozpraskané skále hnízdí i drobné ptactvo.
č. 850 AR7b49
Krávy tu asi hledají kousek stínu a trochu chladu.
č. 851 AR7b52
Tahle rokle je moc zajímavé místo.
č. 852 AR7b54
Pohled na tok řeky Azat pod širokou cestou vedoucí roklí.
č. 853 AR7b57
Odborníci tomuhle říkají sloupcová odlučnost čediče.
č. 854 AR7b59
Pozoruhodná skála, že?
č. 855 AR7b55
Jako by ty spodní čedičové sloupky někdo ukradl.
č. 856 AR7b58
Škoda, že všichni tak spěchají.
č. 857 AR7b60
Jsem fotograf, co fotografuje fotografa.
č. 858 AR7b62
Jeskyně pod čedičovými sloupci je ve stínu. Jinde slunce shora praží vší silou.
č. 859 AR7b64
Údolí poskytuje stále nové a nové pohledy na skalní bloky.
č. 860 AR7b65
Ohlédnutí zpět do nejužšího místa rokle.
č. 861 AR7b67
Tady už z údolí stoupáme nahoru do Garni.
č. 862 AR7b68
č. 863 AR7b73pa
Panoráma údolí pod vesnicí Garni.
č. 864 AR7b74
Jak stoupáme nahoru, říčka Azat se začíná ztrácet z dohledu.
č. 865 AR7b78
Nahoře je vidět římský chrám. Tam směřujeme.
č. 866 AR7b79
Prudké stoupání do stráně.
č. 867 AR7b80
Nejsem poslední!
č. 868 AR7b81
Už jsem nahoře.
č. 869 AR7c01
Před branou vedoucí k římskému chrámu.
č. 870 AR7c02
Krojovaný prodavač jakéhosi cédéčka.
č. 871 AR7c04
Úplně stejně se Jarda mohl opřít i o žízeň.
č. 872 AR7c06
Římský chrám boha Hélia v celé své zrekonstruované kráse.
č. 873 AR7c07
Turistů je tu hodně, ale znáte to. Stačí naše skupina a hned jich je skoro o padesát víc.
č. 874 AR7c11
Nás čekalo malé překvapení. Pětičlenný sbor arménských dívek.
č. 875 AR7c12
Zpívaly nám arménské písně.
č. 876 AR7c15
V římském chrámu se jejich zpěv a capella krásně vyjímal.
č. 877 AR7c18
Trochu jsem asi svým fotografováním rušil a doufám, že ne moc.
č. 878 AR7c19
Zajímavé bylo i oblečení arménských zpěvaček. Všechny měly na rouchu strom.
č. 879 AR7c21
Před chrámem po vystoupení.
č. 880 AR7c23
Už nezpívají, jen se usmívají.
č. 881 AR7c24
Pohled přes základy bývalého křesťanského kostela v bezprostředním sousedství římského chrámu.
č. 882 AR7c31
Údolí řeky Azat pod římským chrámem.
č. 883 AR7c30pa
Panoráma údolí pod římským chrámem.
č. 884 AR7c33
Tak co chlapci, dobrá fotka?
č. 885 AR7c45
Kamenná cesta dolů už nám nehrozí. Autobus nás čeká nahoře.
č. 886 AR7c25
Detail chrámu v Garni. Tuhle střechu nese čtyřiadvacet iónských sloupů.
č. 887 AR7c26
Pohanský chrám boha Slunce Hélia pochází z prvního století našeho letopočtu.
č. 888 AR7c32
Římský chrám v Garni je velice ojedinělá a výjimečná antická památka na území Arménie.
č. 889 AR7c35
Pohled na zbytky sousedních římských lázní.
č. 890 AR7c36
Kousek zachovalé mozaiky v římských lázních.
č. 891 AR7c37
Návštěvní areál okolo římského chrámu je dosti rozlehlý.
č. 892 AR7c38
Římský chrám v Garni stojí na samém okraji svahu padajícího strmě do kaňonu řeky Azat.
č. 893 AR7c39
Po procházce roklí, výstupu nahoru a prohlídce římského chrámu je čas i na chvíli odpočinku.
č. 894 AR7c43
č. 895 AR7c47
Lubor pod stromem.
č. 896 AR7c44
Neúnavný prodavač cédéček.
č. 897 AR7c49
Se svou bílou hůlčičkou míří prodavač cédéček i k nám. Nezdálo se ale, že by byl slepý.
č. 898 AR7d03
Uvnitř zdí kláštera Geghard, který se nachází v údolí horního toku říčky Azat.
č. 899 AR7d05
Trocha osvěžení neuškodí.
č. 900 AR7d12
č. 901 AR7d02
Klášter Geghard je klášter ve skalách. Mnohé z jeho svatyní jsou přírodní, nebo uměle vytesané jeskyně hluboko ve skále.
č. 902 AR7d06
Vida. Armén s ovcí. Bude ji snad obětovat Pánu Bohu? V životě Arménské apoštolské církve se takové oběti praktikují.
č. 903 AR7d17
Ve skalách jsou tu jeskyně, svatyně i zabudované chačkaty.
č. 904 AR7d07
Původní název kláštera zněl Ayravank, což znamená něco jako "Klášter jeskyně".
č. 905 AR7d69
Pítko na nádvoří kláštera.
č. 906 AR7d09
Soustředěni okolo našich průvodkyň si vyslechneme nějaké informace o klášteře Geghard.
č. 907 AR7d04
Ústřední svatostánek Panny Marie a vstupní síň zvenčí.
č. 908 AR7d11
Chačkary nechybí ani na nádvoří.
č. 909 AR7d13
Vchod do kostela Panny Marie je zavřený. Ale můžeme se dovnitř dostat jinudy.
č. 910 AR7d68
Okno nad vchodem do kostelíka opatřené kovovým křížem.
č. 911 AR7d15
Kamenné zdobení oblouku vstupního portálu.
č. 912 AR7d16
Možná kamenný bažant. Anebo úplně jiná slepice. Možná to tam píšou.
č. 913 AR7d14
Vyřezávané vstupní dveře a ozdobný kamenný portál pěkně v celku.
č. 914 AR7d66
Věžička zvonice u kostela Panny Marie.
č. 915 AR7d67
I kostelík Panny Marie kláštera Geghard má v půdorysu tvar kříže.
č. 916 AR7d18
Do vnitřních prostor ke svatostánkům vcházíme chodbou vytesanou ve skále.
č. 917 AR7d20
Jsme v jeskyni nebo v kostele? Celá tahle místnost je kompletně vytesaná do skály.
č. 918 AR7d21
I tenhle kamenný sloup s křížem je vytesaný ze skály. Přemýšlím, jestli se mu dá taky říkat chačkar.
č. 919 AR7d22
Červené nápisy na sloupu jsou provedeny barvou vyráběnou z jakýchsi brouků.
č. 920 AR7d24
Od arménské průvodkyně Mariny se dozvídáme nějaké další informace o klášteře Geghard.
č. 921 AR7d25
Otvor v kupoli skalní kaple, taky vytesaný přímo ve skále.
č. 922 AR7d26
Prostory dvou zdejších kaplí jsou vytesané hluboko do skály.
č. 923 AR7d27
Stěny do skal tesaných místností mají i vytesané chačkary. Červená barva je taky z broučků.
č. 924 AR7d30
Kamenný skalní výklenek.
č. 925 AR7d28
Sloup ve skalní síni, v pozadí na stěně chačkary.
č. 926 AR7d32
Další sloupová síň, a chod vedoucí do kostela Panny Marie.
č. 927 AR7d34
Sloupová síň u kostela disponuje větším prostorem, než samotný kostel.
č. 928 AR7d35
Síň a několik svíčkovišť.
č. 929 AR7d37
Svíčkoviště jsou i ve skalní síni.
č. 930 AR7d39
V téhle místnosti v zadní části skalních prostor byla úplná tma a svítilo tu jen těch několik svíček. Jsem sám překvapený, že se tahle fotografie bez blesku vůbec podařila.
č. 931 AR7d40
Tenhle kříž ve tmavém výklenku jsem už musel fotit s bleskem. A kdybych ho nevyfotil, ani bych ho neviděl.
č. 932 AR7d44
V nejzadnější části jeskynního chrámu je posvátný pramen vody. Napít se ze zdejšího pramene znamená prodloužit si mládí, což se těm mladým z našich řad jistojistě hodí.
č. 933 AR7d45
Já mám mládí dávno v trapu a tak se napiju jen opatrně, aby svatá voda na mě nezapůsobila zcela nesvatě.
č. 934 AR7d47
Velká sloupová síň před kostelem Panny Marie a sluneční paprsek pronikající dovnitř.
č. 935 AR7d48
Most přes řeku Azat za klášterem.
č. 936 AR7d49
č. 937 AR7d50
Řečiště na horním toku řeky Azat je divoké a plné velkých kamenů.
č. 938 AR7d51
Roklina okolo kláštera Geghard je dosti hluboká.
č. 939 AR7d52
Klášter Geghard fotografovaný z mostu.
č. 940 AR7d56
Vnější klášterní zeď a chodník vedoucí pod klášterem.
č. 941 AR7d55
Srocení motýlků na chodníku. Asi mají nějakou schůzi.
č. 942 AR7d57
Zadní branka kláštera Geghard vedoucí k mostu přes řeku.
č. 943 AR7d10
Skály jsou všude okolo. V klášteře i vysoko nad ním.
č. 944 AR7d58
č. 945 AR7d08
Chačkary okolo malé skalní jeskyňky.
č. 946 AR7d59
Schody vedoucí nahoru a samozřejmě taky dolů jsou notně vyšlapané.
č. 947 AR7d60
Fotografuje tu každý. Geghard je asi nejzajímavější a nejpůsobivější ze všech arménských klášterů, které jsme navštívili.
č. 948 AR7d62
Kostel Panny Marie a jeho věž při pohledu ze skal.
č. 949 AR7d63
Výklenek v jedné z maličkých jeskyní.
č. 950 AR7d65
Chačkar vsazený do skalní stěny.
č. 951 AR7d64
Skála s chačkary.
č. 952 AR7d70
Prodavač květinových věnečků u parkoviště pod klášterem.
č. 953 AR7e01
Kaskády - gigantická betonová stavba.
č. 954 AR7e08
Vodotrysky pod Kaskádami a z větší části i pod úrovní náměstí
č. 955 AR7e12
Megalomanská stavba byla prý zamýšlena k padesátinám samostatné Arménie, samostatné ovšem pouze v rámci sovětského impéria. Takové padesátiny "slavila" Arménie v roce 1986 a jeřáb nahoře svědčí o tom, že není hotova dodnes.
č. 956 AR7e02
Sousoší s hranatými hlavami na náměstí před kašnou.
č. 957 AR7e05
Kašna s vodotryskem osvěžuje vzduch.
č. 958 AR7e06
Sousoší antilop ve skoku. Možná to jsou úplně jiné kozy.
č. 959 AR7e09
Železný oř a dřevěná překážka.
č. 960 AR7e16
Další s podivuhodných sousoší na náměstí Kaskád. Skáče ten zajíc přes krtinu, nebo přes zvon?
č. 961 AR7e07
To je ale tlustý kocour! Ty divné sochy mě docela baví. Doufám, že to tvůrce umělec taky tak zamýšlel.
č. 962 AR7e03
Kdo chodí po náměstí Kaskád kromě nás.
č. 963 AR7e13
Zajíčci artisté. Měli by jim postavit ještě cirkusový stan.
č. 964 AR7e15
Hodně vážící asi římský voják.
č. 965 AR7e19
Železný pár.
č. 966 AR7e14
Jejda. Ve strážní budce se usadil slon. Zadnici má ale asi v jiné prostorové dimenzi.
č. 967 AR7e17
Všechny tu podivuhodné sochy jsou rozesety dole pod Kaskádami na náměstí s parkovou úpravou.
č. 968 AR7e18
Písmenková figura a za ní monstrózní Kaskády.
č. 969 AR7e21
Poslední pohled přes náměstí ke Kaskádám.
č. 970 AR7e22
U autobusu se chvíli čeká, než budeme všichni.
č. 971 AR7f01
Když někdo z nás slaví kulatiny, dočká se v taverně Yerevan takovéhohle dortu.
č. 972 AR7f03
Oslavenec Lubor u dortu. Vsadím se, že ho sám nesní.
č. 973 AR7f06
V taverně Yerevan sedíme u dlouhatánského stolu.
č. 974 AR7f09
Už máme hlad? Nebo jen hladový pohled?
č. 975 AR7f11
Marina, která nás měla po celou dobu našeho pobytu v Arménii na starosti. A vedle ní popíjí kávu řidič autobusu, který nás celou dobu po Arménii vozil.
č. 976 AR7f07
Kdo sedí na rohu, nebude mít hodnou tchýni. To platí u nás, ale co v Arménii?
č. 977 AR7f12
Samozřejmě všichni dostaneme nakonec ochutnat i z Luborova dortu.
č. 978 AR7g01
Zase sedím v kavárně a protože u stolů nikde není mnoho hostů, tahle servírka se zjevně nudí.
č. 979 AR7g02
Mamina, co se s děckem opodál zastavila.
č. 980 AR7g04
Naše Boženka.
č. 981 AR7g07
Nás obsluhující servírka. Skoro každý den je tu jiná.
č. 982 AR7g08
Přišla tma. Čeká se na velkou zpívající fontánu.
č. 983 AR7g09
Fontána už jede!
č. 984 AR7g11
Už si zase užívám to souznění hudby, vodních gejzírů, barev a pohody mezi lidmi.
č. 985 AR7g10
Barevné gejzíry se točí a stříkají.
č. 986 AR7g17
Oranžová barevná hudba.
č. 987 AR7g19
Jerevanská fontána mě strašně baví.
č. 988 AR7g20
Voda a barvy, které vidíte. A hudba, kterou vidět nemůžete.
č. 989 AR7g24
č. 990 AR7g25
Nebarevný, zato však hodně vysoký gejzír.
č. 991 AR7g31
Vida, pro efekt tu požívají, i když zřídka, také kouř na vodami. Smoke on the water!
č. 992 AR7g33
Oranžová nádhera! Baví mě tu být, baví mě tu chodit, baví mě to fotit.
č. 993 AR7g34
Ďábelská červená.
č. 994 AR7g27
Nefoťte ty holky.
č. 995 AR7g37
Vodní třešničky na stonku.
č. 996 AR7g38
Je téměř neuvěřitelné, jaké množství různých trysek a světel v jerevanské fontáně je.
č. 997 AR7g39
č. 998 AR7g41
Nějaká středověká hudební družina!
č. 999 AR7g42
Bubny a trubky mají, ale nehrajou. Jen se fotí.
č. 1000 AR7g43
Vida. Nějací Italové. Copak tu asi v těch kostýmech dělají?
č. 1001 AR7g21
A zase voda. Pořád stříká a stříká.
č. 1002 AR7g22
Oranžová, oranžová...
č. 1003 AR7g23
Fialová, fialová...
č. 1004 AR7g28
Točí se točí, pořád dokola, dokola, dokola...
č. 1005 AR7g44
Osamělý divák. Ostatní utekli před sprškou vody.
č. 1006 AR7g18
Před některými výtrysky, které do nějakého nečekaného směru občas odkloní závan větru, musím chránit svůj fotoaparát i objektiv.
č. 1007 AR7g45
Jerevanská fontána je zážitek a podívaná pro všechny.
č. 1008 AR7g47
Děti si to u fontány dost možná užívají nejvíc.
č. 1009 AR7g48
Takže už je konec i třetího večera u fontány. Musím jít na kutě.
č. 1010 AR8a01
Přicházíme na exkurzi do jerevanské výrobny koberců Megerian.
č. 1011 AR8a19
Soukromá továrna rodiny Megerian prodává arménské koberce do celého světa.
č. 1012 AR8a02
Budova továrny je veliká a místnosti jsou uvnitř velice různorodé.
č. 1013 AR8a03
Příze a další věci, které se k výrobě koberců používají.
č. 1014 AR8a20
Barevné příze a přírodní materiály, z nichž vznikají barvy.
č. 1015 AR8a49
Ukázka barev vyráběných koberců.
č. 1016 AR8a05
Barva červená, barva žlutá. Opět přírodní.
č. 1017 AR8a04
Barvy mají svá zvláštní označení či číslování.
č. 1018 AR8a06
Rychlé ruce arménských pracovnic.
č. 1019 AR8a07
Každý uzlík koberce se váže ručně. Jak má koberec vypadat, jakou barvou má být který uzlík, to je namalováno na papíře.
č. 1020 AR8a09
Nemají přestávku, ani když chodíme okolo my. Musí se soustředit, aby na byla na každý uzlík použita správná barva podle předepsaného vzoru.
č. 1021 AR8a10
Á, tahle mladice nic nedělá! Možná ji došla příze.
č. 1022 AR8a12
Hrozná práce!
č. 1023 AR8a13
Přiznám se, že já bych tohle dělat nemohl.
č. 1024 AR8a17
Tady se opravují staré a historické koberce a gobelíny.
č. 1025 AR8a18
Rekonstrukce starého poškozeného koberce je snad ještě horší práce, než vázat nový. A prý se vyžaduje mnohem větší zkušenost.
č. 1026 AR8a14
Detailní pohled na číst jednoho z vyráběných koberců.
č. 1027 AR8a15
Když už visí, je koberec hotový.
č. 1028 AR8a16
Koberců je tu krásných dost a dost.
č. 1029 AR8a32
Jdeme se podívat do vedlejších vrat.
č. 1030 AR8a21
Tady se koberec upravuje a zarovnává stříháním.
č. 1031 AR8a24
Tady koberce čistí a myjí. A možná i oživují jejich barvy.
č. 1032 AR8a25
Co je mokré, to je čisté?
č. 1033 AR8a26
Krásný koberec se tu suší, že?
č. 1034 AR8a29
Stříhací mašinka.
č. 1035 AR8a30
Koberce se suší i venku na sluníčku.
č. 1036 AR8a27
Úžasné barvy arménských vzorů.
č. 1037 AR8a31
č. 1038 AR8a33
Už jsme v jakémsi "skladu", kde jsou koberců a koberečků stovky, ne-li tisíce.
č. 1039 AR8a34
Koberce malé, koberce velké, koberce na sobě, koberce na zdi. Stačí se jen dívat.
č. 1040 AR8a35
Koberec vystavený a zvlášť osvětlený je opravdu krásný.
č. 1041 AR8a36
Takový suvenýr z Arménie je ovšem dosti drahý.
č. 1042 AR8a37
Detail kočičky v jednom z koberců.
č. 1043 AR8a38
Koberec s kočičkami pěkně v celku.
č. 1044 AR8a39
Malý kobereček s arménským kostelíkem. Cena? Desítky tisíc.
č. 1045 AR8a40
Nádhera zdejších ručně vázaných koberců je neoddiskutovatelná.
č. 1046 AR8a41
Koberec z poněkud jiné hladší příze.
č. 1047 AR8a42
To jsou vzory!
č. 1048 AR8a43
č. 1049 AR8a44
Kromě koberců továrna Megerian vyrábí i nástěnné gobelíny.
č. 1050 AR8a46
Neskutečně drobný, jemný a moc krásný kobercový vzor.
č. 1051 AR8a47
U tohohle koberce o velikosti asi 70 x 120 centimetrů jsem ze zeptal na cenu. Přepočet z dolarů signalizoval cifru v korunách přesahující sto tisíc. Děkuji, nebalte mi to.
č. 1052 AR8b01
Široké schodiště před muzeem Erebuni.
č. 1053 AR8b02
Bacha lev! Naštěstí je kamenný.
č. 1054 AR8b03
Kamenný půlčlověk půlzvíře. To může být bůh, zrůda, satyr, nebo i ledasco dalšího.
č. 1055 AR8b04
Osamělá Marina jde zajistit naši návštěvu muzea.
č. 1056 AR8b05
Průčelí muzea na vrchu Erebuni.
č. 1057 AR8b06
Jerevan byl založen tady, na vrchu Erebuni a ze jména Erebuni se postupně vyvinul název Jerevan.
č. 1058 AR8b09
Socha krále Argishtiho I., zakladatele Jerevanu.
č. 1059 AR8b08
Kamenní královští koňové.
č. 1060 AR8c01
Na cestě z parkoviště k národní arménské knihovně Matenadaran.
č. 1061 AR8c02
Jedna z budov národní arménské knihovny, před níž stojí socha Mesropa Maštoce, který vymyslel arménské písmo.
č. 1062 AR8c03
Mesrop Maštoc, kamenný a zblízka.
č. 1063 AR8c05
Jdeme dovnitř do knihovny Matenadaran, kde se fotografovat nesmí.
č. 1064 AR8d01
Poslední odpoledne v Jerevanu zahajuju zaháněním žízně a doplňováním tekutin.
č. 1065 AR8d02
Z kavárny Vika u náměstí Republiky fotografuju kolemjdoucí.
č. 1066 AR8d05
Arménský "telefonista".
č. 1067 AR8d07
Je s podivem, kolik z těch lidí, co chodí okolo telefonuje, nebo alespoň drží mobil v ruce.
č. 1068 AR8d09
V Jerevanu se odehrává asi nějaká mobilní mánie!
č. 1069 AR8d10
Tenhle nemobiluje. Ten kouří.
č. 1070 AR8d16
Protože není ještě tma, jako jindy, fotografují se mi podobné portréty lépe.
č. 1071 AR8d23
V jedné ruce peněženka, v druhé zase mobil.
č. 1072 AR8d11
Mladá žena, která mobil nemá. Ale v její tašce bych ho určitě našel.
č. 1073 AR8d13
Dnes odpoledne snad mobiluje celý Jerevan. Nebo se někde něco děje?
č. 1074 AR8d17
Osamělý kavárník. Bůhvíproč se tu posadil.
č. 1075 AR8d18
Jarda si nic neobjednává, jen se chtěl asi rozhovořit "po ruski".
č. 1076 AR8d12
Když nemáš zmrzlinu, musíš držet mobil!
č. 1077 AR8d15
Arménky mě baví fotit nejvíc.
č. 1078 AR8d22
Sem tam vyfotím i Arména. Zejména má-li takhle pivko v ruce.
č. 1079 AR8d04
Tenhle Armén vypadá přemýšlivě.
č. 1080 AR8d21
Na Arménky zrovna nevypadají. Ten prstík v puse je ovšem půvabný.
č. 1081 AR8d24
Rande na lavičce.
č. 1082 AR8e01
Srocení davů před fontánou u Národní galerie.
č. 1083 AR8e04
Tyhle tři Arménské dívky neměly narozdíl od jiných žádný ostych.
č. 1084 AR8e05
Trika v arménských národních barvách, něco tu asi oslavují.
č. 1085 AR8e07
Tahle děvčata jsem potkal při soumraku při bloudění po náměstí Republiky.
č. 1086 AR8e10
Udělala pro mě krásný pukrle. Móc krásný pukrle.
č. 1087 AR8e08
Setmělo se, fontána začíná gejzírovat.
č. 1088 AR8e12
Kolik je hodin? Fontána teď nestříká tak vysoko, aby to nešlo přečíst.
č. 1089 AR8e15
č. 1090 AR8e16
Povedlo se?
č. 1091 AR8e17
Fotografie fontány od Národní galerie.
č. 1092 AR8e24
Tohle není Armén, ale Rus na dovolené. Odkudsi z kazaňské oblasti, jak říkal.
č. 1093 AR8e26
Z kazaňské oblasti jezdí zřejmě Rusové do Arménie na dovolenou i s dcerami. A obě sebou měly i své rodiny.
č. 1094 AR8e25
Tahle usměvavá jako jediná z rodiny uměla trošku anglicky. Trošku znamená, že ještě míň než já.
č. 1095 AR8e18
Nádhera.
č. 1096 AR8e19
Kontrast tmy a osvětleného gejzíru.
č. 1097 AR8e20
Fotím pořád. Přitom se dívám i poslouchám. Baví mě to.
č. 1098 AR8e21
Vrtící se trysky.
č. 1099 AR8e22
Velký gejzír pod budovou Národní galerie.
č. 1100 AR8e33
Některé maminy tu mají pozdě večer i docela malá děcka.
č. 1101 AR8e34
S touhle arménskou maminkou jsem nedokázal domluvit, aby mi dala email, kam bych jí mohl poslat fotku.
č. 1102 AR8e27
Ta fontána nemá chybu!
č. 1103 AR8e32
Obdivuhodná výška.
č. 1104 AR8e46
I jen bílé světlo má svůj půvab.
č. 1105 AR8e39
Skvostné!
č. 1106 AR8e37
Podivuhodné!
č. 1107 AR8e40
Chodím pomalu dokola a je mi líto, že tohle je už poslední večer v Arménii.
č. 1108 AR8e30
Znovu nádherné barvy jerevanské zpívající fontány.
č. 1109 AR8e42
Nádherné!
č. 1110 AR8e43
Senzační!
č. 1111 AR8e45
Kolosální!
č. 1112 AR8e47
Báječné!
č. 1113 AR8e48
Úžasné!
č. 1114 AR8e49
Velkolepé!
č. 1115 AR8e50
Honosné!
č. 1116 AR8e31
Monumentální!
č. 1117 AR8e52
Grandiózní!
č. 1118 AR8e41
Monstrózní.
č. 1119 AR8e51
Efektní červená.
č. 1120 AR8e54
Škoda, že z těch fotografií nemůžete slyšet u tu hudbu, kterou k tomu hrají.
č. 1121 AR8e44
Modrá barevná hudba.
č. 1122 AR8e53
Čtvrtý večer u fontány a pořád je to zážitek.
č. 1123 AR8e56
Dívčí duše u fontány.
č. 1124 AR8e58
Konečně je přes vodu trochu víc vidět budova Národní galerie.
č. 1125 AR8e59
Počítám, že jen ten větší kruh tohohle gejzíru má víc než čtyřicet trysek.
č. 1126 AR8e61
Jeden z posledních obrázků z nádherných jerevanských večerů u zpívající fontány.
č. 1127 AR8e62
Loučení s fontánou a její báječnou atmosférou se už blíží.
č. 1128 AR8e63
Vidíte na chodníku to mokro? Občas stříká kolem fontány voda skoro všude.
č. 1129 AR8e64
Je čas pomalu myslet na návrat, protože už je po půlnoci.
č. 1130 AR8e68
Před odjezdem na letiště zbývá ještě trochu času i nějaké arménské dramy na jeden Ararat, nejlepší pivo v Arménii. A pak sbohem Arménie!
Popisky je opatřeno celkem 1093 fotografií.

TEPNET.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3